Lokace Zabezpečených Oblastí

Označení Zařízení

Nadace spravuje a řídí velké množství zařízení po celém světě, od malých základen s trochou personálu až po hlavní Oblasti s tisíci personálu

Oblast

Zařízení Nadace designována jako Oblasti jsou skrytá zařízení, což znamená že přestože existence těchto zařízení je známa veřejnosti, taková zařízení jsou obvykle maskována pod vládními, či firemními frontami. Oblasti jsou často postaveny v místech relativně v těsné blízkosti civilního obyvatelstva, kde zařízení potřebují takové krytí.

Zóna

Nadační zařízení designována jako Zóny jsou tajná zařízení, což znamená, že civilisté neznají, že by existovaly. Taková zařízení jsou obvykle postaveny daleko od civilních obyvatel a mohou obsahovat velmi nebezpečné anomálie; drtivá většina Zón má extrémní bezpečnostní opatření, například zabudované nukleární hlavice.

Sekce zařízení

Sektor

Sektory jsou sekce Oblastí které mají specifické zaměření, více úprav ohledně zadržení, výzkumu nebo uskladnění. Přesné použití sektorů se liší v závislosti na zařízení a závisí na primárním účelu a velikosti zařízení.

Jednotka

Jednotky jsou sebe-udržující sekce Oblastí, které zadržují Biologické nebo Dimenzionální anomálie a jsou vytvořené jako sebe-zadržovací v tom případě i zabraňují katastrofickým scénářům. Všechny osoby vstupující nebo opouštějící Jednotku musí podstoupit typickou kompletní dekontaminací.

Předpony

Tyto předpony jsou obvykle používány k označení specializací zařízení nebo sekcí zařízení a jsou obvykle používány pouze v interní komunikaci.

Ozbrojené

"Ozbrojené" označuje zařízení nebo sekce zařízení s abnormálně vysokými fyzickými bezpečnostními obavami, buď kvůli zadržování násilných nepřátelských entit nebo hrozba napadení zvenku. Tato zařízení mají vysoký počet zbraní vojenské třídy a vozidel, stejně jako nepřiměřeně velký počet permanentního bezpečnostního personálu; v případě celého zařízeni, typicky to znamená oddělení aspoň praporu, nebo pluku.

Biologické (Bio)

Biologické zadržovací zařízení nebo sekce zařízení jsou odolné proti infekci nebo jiné biohazardní anomálie a jsou jsou všechny izolovány a byli sebe-zadržovány aby se předešlo možnému útěku mnoha anomálií.

Zadržovací

Zadržovací zařízení nebo sekce zařízení jsou hlavně vytvořeny, aby zabránili úniku anomálních objektů, entit nebo jevů.

Dimenzionální (Dim)

Dimenzionální zadržovací zařízení nebo sekce zařízení jsou vytvořeny, aby co nejvíc zabránili úniku anomálních aparatur nebo anomálií, co mohou cestovat mezi dimenzemi nebo časem.

Humanoidní

Zařízení nebo sekce zařízení humanoidního kontejmentu se hlavně zabývá vnímajícími, lidsky moudrými nebo téměř-lidskými entitami schopnými pochopení a vykonávání instrukcí. Ty jsou v podstatě podobné vězeňskému zařízení pro anomální entity.

Chráněná

Chráněná zařízení a sekce zařízení jsou "bezpečné zóny" oproštěny od anomálního vlivu. Žádné anomálie nejsou povoleny v těchto zařízeních po celou dobu.

Provizorní

Provizorní zařízení jsou ty, které jsou stanoveny nebo vybudovány kolem nepohyblivé anomálie. Provizorní zařízení typicky zadržují pouze jednu anomálii.

Relikviářní

Relikviářní zařízení nebo sekce zařízení jsou navrhnuti pro zacházení s artefakty a objekty nábožensky nebo historicky významné.

Výzkumná

Výzkumná zařízení nebo sekce zařízení jsou navrhnuta k buď zacházení a studii anomálií či anomálních materiálů, nebo výzkum a vyvíjení nových zadržovacích schémat a metod.

Skladovací

Skladovací zařízení nebo sekce zařízení jsou určeny k dlouhodobému skladování ne-anomálních nebo inertních anomálních objektu s žádným rizikem autonomní interakce.

Různé

Toto jsou Nadační zařízení nebo lokace, které nespadají pod standardní organizační strukturu.

Pozorovací stanoviště

Pozorovací stanoviště jsou malá zařízení v různých lokacích. Často se skládají pouze z jedné budovy nebo se nacházejí ve větších budovách. Pozorovací stanoviště většinou sledují komunikaci pro zamezení nepovoleného obsahu nebo monitorují blízká Nadační zařízení. Pozorovací stanoviště také používají Nadační agenti jako bezpečné úkryty nebo pro komunikaci.


Zabezpečené Oblasti České Větve


Seznam zařízení (zkrácený)

Následuje částečný seznam významných nadačních zařízení. Tento seznam j neúplný; mnoho nadačních zařízení zde není uvedeno kvůli požadavkům na provozní bezpečnost, kvůli jejich účelu neboumístění. Mnoho označení zařízení byla časem obnovena, protože původní zařízení jsou vyřazena z provozu nebo jinak, již nejsou používána.

Oblasti

facility-texture.png01 Oblast-01 (Chráněná Oblast-01, Overwatch HQ)

Oblast-01 je bezpečná zóna, která slouží jako záloha dat pro všechna hlavní zařízení Nadace po celém světě, jakož i pro bezpečné setkání členů Rady O5 a pro další vysoce postavené zaměstnance Nadace. Stejně, jako u všech Chráněných Oblastí, zde není povolen výskyt žádných anomálních objektů. Umístění Oblasti-01 je přísně tajné.

facility-texture.png06 Oblast-06-3 (Humanoidní Zadržovací Oblast-06-3)

Oblast-06-3 je Zadržovací zařízení, které je momentálně umístěno v Lotrinsku ve Francii. Dříve se toto zařízení nacházelo ve Spojených Státech (Oblast-06-3) a v Německu (Oblast-06-3), po vyřazení a demolici výše uvedených předchozích zařízení, bylo přesunuto na své současné místo. Oblast-06-3 zaměstnává personál mnoha národností a poskytuje ubytování pro mnoho nízkorizikových lidských a humanoidních entit, zejména pro několik bývalých zaměstnanců Nadace. Mezi objekty zadržené v tomto zařízení patří: SCP-069, SCP-706, SCP-1669, SCP-1702

facility-texture.png11 Oblast-11

Oblast-11 je rozsáhlé nadační zařízení, které se nachází ve středozápadních Spojených Státech jako jedno samosprávní společenství obsahující obytné domy, komerční podniky, průmyslová nebo výrobní zařízení a rozsáhlý podzemní zadržovací a výzkumný komplex. Nadace udržuje přísné sledování veškerého personálu a civilistů v Oblasti-11 a v její blízkosti, proto je zařízení často používáno jako bezpečné místo pro personál vyžadující dodatečnou bezpečnost a ochranu. Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-986

facility-texture.png15 Oblast-15

Oblast-15 je zařízení Nadace na západním pobřeží Spojených Států, které se specializuje na zadržování a studium elektrických, elektronických a počítačových anomálií. Primární úložná a zadržovací křídla Oblasti-15 jsou elektromagneticky izolována, aby se zabránilo jakékoli interakci mezi anomální elektronikou a vnějším světem. Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-079, SCP-719, SCP-896

facility-texture.png17 Oblast-17

Oblast-17 je hlavní nadační zařízení zaměřené primárně na zadržování a studium humanoidních nízkorizikových entit. Podle tohoto zaměření, stálý personál Oblasti-17 zahrnuje velké množství lékařských a psychiatrických profesionálů. Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-073, SCP-105, SCP-343

facility-texture.png19 Oblast-19

Oblast-19 je největší zařízení Nadace momentálně v provozu ubytovávající stovky anomálií tříd Safe a Euclid. Objekty obsažené v tomto zařízení zahrnují: SCP-055, SCP-131, SCP-173, SCP-387, SCP-668, SCP-931

facility-texture.png23 Oblast-23

V Oblasti-23 se nachází řada metamorfovaných nebo transformujících biologických objektů a entit. Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-038, SCP-113

facility-texture.png28 Oblast-28 (Provizorní Zadržovací Oblast-28)

Oblast-28 se nachází v newyorské čtvrti SoHo, ve Spojených Státech a byla původně založena, aby zadržovala SCP-602. Od té doby bylo toto zařízení rozšířeno na plnohodnotné Zadržovací zařízení Nadace specializující se na neobvyklé kresby a artefakty. Předměty obsažené v tomto zařízení také zahrnují: SCP-1229, SCP-1388

facility-texture.png36 Oblast-36

Dříve provizorní Oblast-36 nacházející se v Indii. Slouží jako místní zadržovací oblast i jako podpůrné zařízení pro terénní personál působící v oblasti. Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-089, SCP-1135

facility-texture.png38 Oblast-38

Oblast-38 je uzavřeným místem ve venkovském Tennessee ve Spojených Státech, zaměřeným především na studium Zájmové Skupiny 388-Alpha, "Univerzita Alexylva ". Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-961, SCP-1080, SCP-1893, SCP-1082

facility-texture.png43 Oblast-43 (Výzkumná a Zadržovací Oblast-43)

Oblast-43 je umístěna na jihovýchodním pobřeží Huronského jezera, kilometr pod hladinou moře, ve městě Lambton County, Ontario, Kanada. Nahází se v ní zadržovací křídla pro anomálie nízké až střední nebezpečnosti, výzkumné divize strukturalizované dle akademických standardů a omezené rafinerie ezoterických substancí. Mezi objekty zadržené v této oblasti patří: SCP-5056, SCP-5109 a SCP-5243.

facility-texture.png45 Oblast-45 (Výzkumná Oblast-45)

Oblast-45 je tajné ozbrojené výzkumné zařízení nacházející se u pobřeží Indického oceánu v západní Austrálii. Zde se provádí výzkum a dočasné zadržování neobvyklých objektů pod dohledem a mimo civilní obyvatelstvo. Oblast-45 také slouží jako místo zastávky pro provoz MTF v tichomoří a Indickém oceánu. Mezi objekty umístěné v zařízení patří: SCP-321, SCP-2401, SCP-466, SCP-127, SCP-2424, SCP-1577

facility-texture.png54 Oblast-54 (Integrovaná Zadržovací Oblast-54)

Oblast-54 je Zadržovací zařízení umístěné v, kolem a pod městem Lipsko v Německu. Zaměstnanci Oblasti se specializují na omezení anomálií, které jsou považovány za „částečně neudržitelné“. Zaměstnanci jsou silně vyzbrojení, vysoce vyškolení a vždy ve střehu. Díky rozsáhlému hangáru vozidel s rychlou odezvou (s transportem jak normálním, tak anomálním) a širokému spektru zadržovacích buněk je Oblast-54 obecně považován za místo Nadace, které je nejlépe připravené na nejhorší a místo, kde se to nejhorší s největší pravděpodobností vyskytne. Mezi objekty, které jsou v současné době přísluší zařízení, patří: SCP-265, SCP-1911, SCP-2668, SCP-2790, SCP-2856, SCP-3663 a SCP-4856.

facility-texture.png62 Oblast-62 (Dimenzionální Oblast-62)

Dříve prozatímní Oblast-62, původně postavena kolem SCP-004. Zařízení bylo nakonec rozšířeno o další objekty, včetně [SCP-579].

facility-texture.png64 Oblast-64 (Skladovací Oblast-64)

Nachází se přibližně 0,5 km pod Forest Parkem, severozápadně od Portlandu v Oregonu. Oblast-64 je primárně nízko až středně bezpečným skladovacím zařízením a používá se hlavně k uložení drobných neobvyklých předmětů a objektů třídy Safe a Euclid zabavených z anomální umělecké komunity a neobvyklého elektronického průmyslu se sídlem v Portlandu a Vancouveru. Mezi objekty umístěné v tomto zařízení patří: SCP-2106, SCP-2306, SCP-2608, SCP-2806, SCP-2960

facility-texture.png66 Oblast-66 (Biologická Zadržovací Oblast-66, Bio-Oblast-66)

Původně postavená jako prozatímní Oblast-66 kolem SCP-1479], bylo toto zařízení nakonec rozšířeno tak, aby obsahovalo a zkoumalo biologické a organické anomálie. Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-478, SCP-569, SCP-646, SCP-806, [SCP-886

facility-texture.png73 Oblast-73

Oblast-73 je zařízení přeměněné z kancelářské budovy v Texasu, určené k zadržování a studiu inertních, bezpečných nebo jinak příznivých anomálních objektů. Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-1454, SCP-1156, SCP-1176, SCP-1520]

facility-texture.png76 Oblast-76 (Výzkumná, Relikviářní a Zadržovací Oblast-76)

Oblast-76 je hlavní Zadržovací místo umístěné ve Spojených Státech a v němž se nachází velké množství neobvyklých předmětů, u nichž se předpokládá, že jsou vyrobeny člověkem. Mezi objekty obsažené v tomto zařízení patří: SCP-140, SCP-1883

facility-texture.png77 Oblast-77 (Skladovací Oblast-77)

Jedna z největších Skladovacích zařízení Nadace, Oblast-77 byla původně postavena v roce 1924 v jižní Itálii a sloužila jako italské zařízení až do druhé světové války, kdy byla poškozena spojeneckým bombardováním a následně zničena prolomením zadržení. Oblast-77 byla převzata Nadací a přestavěna v roce 1944. Mezi objekty aktuálně obsažené v tomto zařízení patří: SCP-703, SCP-1837, SCP-2322

facility-texture.png81 Oblast-81 (Výzkumná a Zadržovací Oblast-81)

Nachází se pod jezerem Monroe v Bloomingtonu, Indiana. Oblast-81 je primárním centrem anomální aktivity na Středo-západě Spojených států. Oblast-81, původně založená jako expediční místo pro monitorování SCP-2812, se od té doby stala jednou z největších v regionu. Uvnitř se nachází oddělení klasifikací nadace a také masivní základna úderných mobilních jednotek. V této se oblasti se nachází objekty: SCP-715, SCP-2080, SCP-2151, SCP-2270, SCP-2445, SCP-2496, SCP-2540, SCP-2564, SCP-2996.

facility-texture.png87 Oblast-87 (Výzkumná Oblast-87)

Oblast-87 je výzkumná oblast vytvořená v září roku 1976, aby se dalo lépe dohlížet na zadržení menší anomálie ve městě Sloth's Pit, Wisconsin, USA (obv. 17 291 k roku 2020). Téhož měsíce bylo zjištěno, že Sloth's Pit byl vysoce aktivní Nexus, obytná zóna s vysokou koncentrací anomálních fenoménů. Zástěrka pro Oblast-87 je civilistům známá jako S & C Plastics a spadá pod ní také jedna specializovaná Úderná Jednotka - Sigma-10 ("The Sloth's Arm"), jejímž cílem je zadržovat místní anomálie. Obyvatelé města Sloth's Pit jsou považováni za zaměstnance Třídy E a Nadaci znají jako 'výzkumnou organizaci, která monitoruje město'. Primárním cílem Oblasti-87 je výzkum a dokumentace anomálií ve Sloth's Pitu, jako je SCP-4040; avšak nachází se zde také velitelství Útvaru pro Mezivesmírné Záležitosti, Nexologické Studie a slouží jako regionální velitelství pro středozápad USA. Záznamy incidentů, jež se událi v Oblasti-87 a uvnitř Nexusové zóny Sloth's Pitu jsou sepsány zde.

facility-texture.png88 Oblast-88 (Humanoidní Zadržovací Oblast-88)

Humanoidní Zadržovací Oblast-88 se nachází v centru Baldwin County, Alabama. Oblast ubytovává spoustu humanoidních SCP objektů společně s několika vysoce ceněními anomálními objekty. Přestože výzkum není primární zaměření oblasti, má na něj kapacity a zažila mnoho výzkumných projektů, týkajících se jejích obyvatel. Objekty zadržené v této oblasti jsou: SCP-245, SCP-1774, SCP-1868, SCP-2065, SCP-2067, SCP-2251, SCP-2725, SCP-2343, SCP-2632, SCP-2714, SCP-2968, SCP-2987

facility-texture.png91 Oblast-91 (Xenobiologikcá Výzkumná a Zadržovací Oblast-91)

Původně založená jako Provizorní Oblast-91 v roce 1986, krátce po objevení SCP-4612; po dobu následujícího roku byla oblast plně spravována přímo Radou O5. Oblast-91 se postupem let měnila od původní potřeby zadržet SCP-4612 (jež bylo původně nalezeno v podkladní konstrukci pod panstvím) až do současné formy plně funkčního zadržovacího zařízení, výzkumné laboratoře a knihovny. Oblast se nachází na pozemku panství známého jako Eckhartovo Sídlo; nachází se v Yorkshire, Anglie. Výzkumným zaměřením oblasti je předně zadržení a analýza xenobiologických druhů s vedlejším zaměřením na vývoj thaumatologických protiopatření a zadržování thaumatologických artefaktů. Oblast také slouží jako primární základna pro MTF-Beta-777 (“Hecate’s Spear”) a to hlavně kvůli jejich znalostem a expertízou v thaumatologické analýze. Mezi objekty zadržené v zařízení patří: SCP-4612, SCP-4712 a SCP-5512.

facility-texture.png98 Oblast-98 (Dimenzionální Výzkumná Oblast-98)

Oblast-98 stojí v čele nadační technologie. Umístěna ve městě Filadelfie je Oblast-98 zodpovědná za špičkový technologický vývoj a inovace, které pomáhají nadaci zadržet, analyzovat a zkoumat různé anomální hrozby, které mohou ohrozit svět. Oblast-98 je často považována za nejvíce technologicky vyspělé výzkumné pracoviště nadace. Objekty momentálně zdokumentované v této oblasti zahrnují: SCP-179, SCP-1152, SCP-1287, SCP-2009, SCP-2115, SCP-2703, SCP-2716, SCP-4156, SCP-4192, SCP-4366, SCP-4797 a SCP-4880.

facility-texture.png103 Oblast-103 (Biologická Zadržovací Oblast-103)

Oblast-103 má rozsáhlá zařízení pro zadržování a výzkum anomálií rostlin a rostlin. Objekty zadržené v této oblasti jsou: SCP-757, SCP-822, SCP-1001

facility-texture.png104 Oblast-104 (Biologická Výzkumná Oblast-104)

Dříve provizorní Oblast-104, toto pracoviště je provozováno pod rouškou přírodní rezervace a je navrženo pro studium a experimentování s biologickými anomáliemi, s širokým spektrem účinků. Objekty zadržené v této oblasti jsou: SCP-628, SCP-936, SCP-1104

Zóny

facility-texture.png02 Zóna-02 (Ozbrojená Relikviářní a Zadržovací Zóna-02)

Zóna-02 je odlehlé zařízení, jehož primární cíl je zadržet vysoce nebezpečné, nepřátelské nebo jinak nebezpečné anomálie, včetně několika objektů třídy Keter. Kromě praporu bezpečnostních sil, je Zóna-02 vybavena několika nukleárními zbraněmi poslední záchrany, pro případ katastrofického narušení nebo ztráty zadržení. Objekty držené v této oblasti zahrnují: SCP-122, SCP-743

facility-texture.png12 Zóna-12 (Biologická Výzkumná Zóna-12)

Zóna-12 je zadržovací a výzkumné zařízení, nacházející se na vzdálené federální půdě, na středo-západě Spojených států. Zóna-12 zadržuje živé vzorky anomálních biologických entit i vzorky biologicky nebezpečných nebo jinak nebezpečných biologických anomálií ke studiu. Objekty zadržené v této oblasti zahrnují: SCP-143, SCP-153, SCP-214, SCP-811, SCP-939

facility-texture.png14 Zóna-14 (Ozbrojená Biologická Zadržovací Zóna-14)

Zóna-14 je vyhrazeně zadržovací zařízeni nacházející se v Rubínových horách v Nevadě, Spojené státy. Zóna-14 je primárně používána pro vysoce nebezpečné a/nebo nepřátelské anomální entity, to jsou takové entity, které musí být střeženy plukem bezpečnostního oddělení, společně s těžkými zbraněmi, obrněnými vozidly a vzdušnými silami. Objekty zadržené v této oblasti zahrnují: SCP-058, SCP-082, SCP-165, SCP-939, SCP-940

facility-texture.png32 Zóna-32 (Lunární Zóna-32)

Sestávaná z několika pater pod povrchem Mare Imbrium je Lunární Zóna-32 používána jako zařízení pro zadržení nepohyblivých anomálií přítomných na lunárním povrchu nebo anomálií, které je výrazně méně nebezpečné zadržet mimo zemskou atmosféru. Objekty se nacházející v tomto zařízeni zahrnují:: SCP-2493, SCP-2686 a SCP-2821.

facility-texture.png179 Zóna-179

Dříve provizorní Zóna-179, toto zařízení se nachází v Pensylvánii, Spojené státy. Objekty zadržené v této oblasti zahrnují: SCP-1050, SCP-1179


djkaktus rules. Yes, but don't make your SCPs so long.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License