SCP-920
hodnocení: 0+x

MrLost2.jpg

SCP-920 (nalevo) je eskortováno Agentem ██████ (napravo). Poslední zachycený snímek Agenta ██████

Objekt #: SCP-920

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Mobilní Úderná Jednotka Iota-1 ("Mister Hunters") v současné době sledují cesty SCP-920. V současné době jsou cesty SCP-920 sledovány satelitní observatoří. Sledování SCP-920 skrze vzduch či povrch je pozastaveno. Návrhy na efektivní zadržení SCP-920 předkládejte Dr. █████████.

Jakýkoliv personál, který spatří Mobilní údernou Jednotku Iota-1, musí ihned kontaktovat O5-4.

Popis: SCP-920 vzhledově připomíná mužského Asiata nezjistitelného věku. Transportování, cestování či ovlivňování dané cílové destinace SCP-920 je fyzicky nemožné. SCP-920 projevuje neschopnost ovládat své cesty, a tedy bude neustále "bloudit" bez toho, aby destinaci mohl určit.

Pokusy o transport SCP-920 do jakékoliv destinace vyústí ve ztracení transportujících. Pokusy o změnu trasy SCP-920 vyústí ve ztracení SCP-920. Následování SCP-920 vyústí ve ztracení následujícího a SCP-920.

Nelze určit přesný bod, ve kterém se účinky SCP-920 budou projevovat. Zdánlivě náhodné efekty SCP-920, jako poškození radarových systémů a GPS sledovačů, zemětřesení, vysoká oblačnost a lidská nedbalost, byly zaznamenány během pokusů o transport.

SCP-920 vykazuje mírnou psychickou přitažlivost, která subjektům, jež se dostali do kontaktu s SCP-920, dají pocit, že by měli "jít a povídat si s ním". Konverzování s SCP-920 se nedoporučuje, protože začnou typicky následovat SCP-920 a ztratí se.

SCP-920 nevykazuje žádné známky potřeby základních lidských potřeb a může "bloudit" skrze pouště, tundry a oceány bez újmy.

Dodatek 920-1: SCP-920 bylo objeveno u Vstupu [VYMAZÁNO] Oblasti-██. Nicméně, během jeho eskortu do Síně-██ SCP-920 uteklo ze zadržení. SCP-920 bylo později objeveno venku u malého města poblíž Oblasti-██. Pokusy o znovu-zadržení byly pozastaveny, kvůli zmizení ██ členů personálu během doprovodu.

Dodatek 920-2: Slova "Mr. Ztracený z Malých Gentlemanů ® od Dr. Wondertainment" jsou vytetována na jeho levém lýtku. Toto označení odpovídá čísle "16" v Dokumentu SCP-909-a. SCP-920 bylo prvně objeveno se zeleným pláštěm, bílým tričkem a džínami. Značkové označení "Doctor's Orders" bylo na veškerém oblečení vyšito.

Dodatek 920-3: Ano, ztracenými je nazýváme, protože jsou ztracení. Jsou mimo prostor, dezorientovaní, mimo cestu nebo jak tomu chcete říkat. A ne, personál nebyl poslán do "dalšího letadla nekonečných Pánů". -Dr. █████████

Dodatek 920-4: Dne ██/██/██ bylo SCP-920 zdrženo Nadačním personálem a Oblast-207 byla kolem něj postavena k jeho zadržení. Nicméně, po ██ hodinách nemohl personál lokalizovat Oblast-207. Po ██ dnech byla Oblast-207 opuštěna, kvůli kritickému nedostatku zásob.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License