SCP-5998
hodnocení: +2+x

Objekt #: SCP-5998

Třída Objektu: Euclid

mary

SCP-5998 během objevení.

Speciální Zadržovací Procedury: Provizorní stanoviště-5998 bylo zkonstruováno okolo SCP-5998 a mělo by být zaměstnáno pouze těmi, kteří mají silné ateistické přesvědčení nebo doposud nevyjadřovali náboženskou víru. Jakékoliv změny pozorovány v kondici SCP-5998 musí být oznámeny okamžitě na Oddělení Taktické Teologie.
Zkusil jsem to. Zkusil. Udělat věci lepší než jsem měl.
Popis: je vyschlá mrtvola, zamrzlá v klečící poloze jižně od Severního pólu, na souřadnicích 86°07'10.6"S 69°13'10.6"V. Mrtvola, která byla pokryta tlustou černou dekou během nalezení, odpovídá člověku s několika fyzickými abnormalitami (šest (6) prstů na každé ruce, tři (3) oči, kosterní výstupky vystupující z jeho zad). SCP-5998 se od objevení nerozložilo.
Tento svět starodávných hrůz a zkreslení je ve skutečnosti zásadně narušen.
Vyrušení této mrtvoly následovalo ke zformování Empyreanských entit1 Typu-1.Přesto, že instance vypadají, že vydrží pouze minuty než se rozpadnou, jsou velmi nepřátelské na každý personál v jejich dohledu. Instance se pokusí pohnout s SCP-5998 pryč, ale nejsou toho schopni kvůli jejich brzkému rozpadnutí.
Dal jsem ti přikázání, abys udržel čistou mysl a duši.
Věřící personál pokoušející přijít do blízkosti oblasti jsou obětmi nevolnosti, zvracení a silného pocitu viny, zármutku nebo vzteku.
Svoboda byla pro vás lepší než nevolnictví, i kdyby to vedlo k vašemu zničení.
Věřící personál, donucený jít do blízkosti SCP-5998, pocítí záchvaty a zůstane nekoherentní, dokud nejsou odstraněni z blízkosti. Ti, kteří jsou momentálně nevěřící, ale byly kdysi v minulosti, budou typicky pociťovat, že se jim víra navrací, až se přímo k víře navrátí.
Neviděl jsem co tvé vadné oči, ty krásné oči, můžou vidět.
SCP-5998-1 je náhrobek vytvořená z několika poskládaných kamenů, jeden na druhém, přímo před mrtvolou. Náhrobek postrádá jakékoliv jméno nebo datum, ale nese pouze tuto větu v angličtině (nyní přeloženou do češtiny)
Ignoroval jsem je a hlásal tresty pro ty, kdo by mi vzdorovali.

Okovy byly zničeny, a ohně byly zhašeny..


Nyní vidím, co vidíš ty. Lidstvo si rozhodne svůj vlastní osud.
Objevení: Nadace nalezla SCP-5998 v roce 1961, poté co Oddělení Taktické Teologie zkalkulovalo snižující se stav efektivity několika nábožensko-zaměřených zadržovacích procedur. Výzkumníci teoretizovali, že nastala událost Iscariot (Smrt nebo zmizení nábožensky důležité postavy) a začali sledoval globální stupně radiace akiva.
Sníh je ledový. Tak známý pocit.
V roce 1963 byly zaznaménány vysoké hodnoty reliktního záření v okolí Severního pólu. To přilákalo pozornost a byly provedeny rozsáhlé průzkumy v oblasti, které vedli k objevu SCP-5998.
Bylo to nádherné
Následující akce byly předběžně navrženy k ovlivnění události 5998-Iscariot.
  • Tichá revoluce v Quebecu, Kanadě.
  • Komunistická oslava Čínské podpory k ateismu (jakožto dopad Kulturní Revoluce)
  • Znovu objevený zájem v práci Německého filozofa Friedricha Nietzochena, společné s filozofickým hnutí v 60. letech - 'Smrtí boha'.
  • Vzlet Vostok 1.

Dodatek:V roce 1989 mrtvola Kavkavzkého muže, v jeho brzkých (40) čtyřiceti letech, byla nalezena pohřbena pod sněhem asi 50 metrů od SCP-5998. Identifikace v jeho kapse potvrdila, že je členem GOI-182 ("la Spada di Cristo"), k Vatikánu přidružené zájmové skupině.
Umírat ve světle. Ty žiješ ve světle. Splnil jsem svou povinnost.
Trosky havárie shawnee helikoptéry Piasecki H-21 byly nalezeny podobně pohřbeny kousek od SCP-5998. Analýza oblasti havárie ukázala, že pilot pravděpodobně ztratil kontrolu nad helikoptérou po výbuchu tankové nádrže, ačkoliv důvod exploze nebyl nalezen.

Několik objektů bylo zachráněno, společně s různým poškozením.

  • Neuzavřená obálka s dopisem, zpečetěná pečetí. Pravděpodobně kvůli poškození vodou.
  • Zlatý kříž na řetízku. Sesmažený ohněm havárie.
  • Osobní kalendář psaný Italsky pro rok 1959. Poškození skvrnami je velké a mnoho dat pro měsíc v Lednu, končící 25.2
  • Zbytky mapy, s poškozením skvrnami od inkoustu.

V troskách byl také objeven textový dokument, který je přiložený níže.

Pro kohokoli, kdo to najde, vím co jsem udělal, udělal jsem to s nejtěžším srdcem.

Vyrůstán v sirotčinci. Nikdy jsem neznal svoji matku. Můj otec byl pryč, aby sloužil Itálii ve Velké Válce, jak tomu říkali, a nikdy se nevrátil. Byl jsem jeden z mnoha v přeplněných ulicích, které jsem nazýval domovem.

Pravděpodobně bych zemřel v těch ulicích, kradouc jídlo od špatného obchodníka, nebo kdybych vběhnul do místní mafie. Kdybych neměl to štěstí vybírat kapsy vojákovi. Ačkoliv jsem to tehdy nevěděl, krást od Meče Boha se objevilo, jako nelepší rozhodnutí v mém životě.

Poprvé v mém životě, jsem měl bratry. Domov, Víru. Pán mi dal největší dary, o kterých jsem věděl, a pravděpodobně i spásu pro mé špatné dětství. Dal mi všechno o čem jsem ani nevěděl, že potřebuji a nechtěl nic na oplátku.

A co jsem to udělal, abych splatil jeho bezpodmínečnou laskavost? Podrazil jsem ho a vše v co jsem, kdy věřil. Pán mě přivítal s otevřenou náručí, a já mu vrazil nůž do zad.

Svatý otec trval na tom, že nebudu hořet za tento čin. Že budu uctíván mezi svými bratry jako Svatý Fillip, strážce lidského pokroku. Ale ani kanonizace nemůže smýt krev z mých rukou.

Pohřbi to, co jste zde našel. Nech mne, abych byl zapomenut, stejně jako On bude taky.

Je mi to tak líto.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License