SCP-5545
hodnocení: +1+x
blank.png
site344-1.jpg

Dočasná Oblast-344-1 v Antarktidě.

Objekt #: SCP-5545

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Dočasná Oblast-344-1 byla postavena kolem SCP-5545-1. Minimálně osmnáct zaměstnanců musí být neustále přítomno v Oblasti-344-1.

Konceptuální Oblast-344-2 zadržuje SCP-5545-2 pomocí asociačního zámku. Veškerému nadačnímu personálu vstupujícímu do Dočasné Oblasti-344-1 musí být ukázána následující fráze:

SCP-5545-2 je zadrženo v Oblasti-344-2.

SCP-5545-3 zůstane neaktivní, dokud jsou SCP-5545-1 a SCP-5545-2 zadrženy.


hallway.JPG

SCP-5545-1-E2.

Popis: SCP-5545 označuje několik souvisejících anomálních objektů a fenoménů.

SCP-5545-1 se objevuje jako řada chodeb v podzemním komplexu Dočasné Oblasti-344-1. Instance SCP-5545-1 se objevují v různých tvarech, ovšem vždy jim chybí dveře, nebo označení chodby, mají světla rozmístěná v pravidelných intervalech a jsou jinak architekturně nerozeznatelné od okolní. Přesto se instance SCP-5545-1 táhnou donekonečna, není možné do těchto chodeb vstoupit z žádného jiného bodu. V současnosti převažuje teorie, že SCP-5545-1 protíná extradimenzionální prostor.

SCP-5545-2 je entita nacházející se v Oblasti-344-2. Žádné další informace nemohou být dodány.

SCP-5545-3 je fenomén způsobený interakcemi SCP-5545-2 s SCP-5545-1. Během tohoto procesu se oblast působení SCP-5545-1 začne exponenciálně zvětšovat, což za 4 až 6 hodin způsobuje globální manifestace SCP-5545-1. Tyto manifestace budou pokračovat dokud bude SCP-5545-2 přítomno v SCP-5545-1. Zároveň, pokud není SCP-5545-2 uvnitř SCP-5545-1, jeho oblast působení se začne logaritmicky zmenšovat.

Přestože se nejedná o plný rozsah vztahu mezi SCP-5545-2 a SCP-5545-1, dodatečné informace by mohly způsobit narušení zadržení.

Objevení: Přestože přesné detaily o objevení SCP-5545 nejsou jasné, předpokládá se, že primární anomálie byla několikrát objevena koloniálními objeviteli od konce 18. století. Vzhledem k jejich interakcemi s SCP-5545-1 a -2 (a v některých případech i nepřímé aktivaci SCP-5545-3) většina těchto objevitelů, jež se o anomálii dozvěděli, zahynula ať už kvůli anomálii samotné, nebo kvůli sebevražedným tendencím, které vyvolala. Celkový počet obětí během tohoto období se předpokládá kolem sedmdesáti.

Dne 8. září 2003, objevili nadační výzkumníci SCP-5545 během expedice do Antarktidy. Nejprve se předpokládalo, že je anomálie omezená na SCP-5545-1 a na místě byla vystavěna dočasná oblast. Ovšem po objevení lokace SCP-5545-2 zahynulo šestnáct členů výzkumného týmu. Po následném vyšetřování byly vytvořeny aktuální zadržovací procedury.


POZNÁMKA
Zbytek této složky byl označen jako extrémně citlivé informace. Pokud bude zjištěno, že vaše úroveň prověření úrovně O5 byla zfalšována, budete čelit terminaci.


Mezi 3. prosincem 2003 a 15. listopadem 2019, bylo do instancí SCP-5545-1 vysláno dvacet devět Mobilních Úderných Jednotek a sedmdesát tři zaměstnanců Třídy D. Nikdo z nich se nevrátil. Další průzkum byl naplánován na 21. prosince 2019, ovšem byl pozastaven.

Dne 18. listopadu 2019 podal Ředitel Jason Monroe formální žádost o vyšetření dokumentace SCP-5545, rozsáhlých ztrát lidských životů a obecného pochybení oblastních zaměstnanců. Řediteli Monroeovi bylo povoleno provést vyšetřování. Kompletní záznam relevantních dokumentů je k nalezení níže.

Dodatek 1: Oficiální žádost o vyšetřování a následná odpověď

Dodatek 2: Prvotní průzkum

Dodatek 3: Vyšetřování

Dodatek 4: Závěr


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License