SCP-ČÍSLO
hodnocení: 0+x

VAROVÁNÍ: NÁSLEDUJÍCÍ SOUBOR OBSAHUJE HAZARDNÍ INFORMACE


NEPOKRAČUJTE, DOKUD JSTE SI NEPŘEČETLI A NEPOROZUMĚLI NÁSLEDUJÍCÍMU VAROVÁNÍ. Pokud jste varováním zmateni, kontaktujte nejbližšího dostupného zaměstnance Oddělení Nedorozumění a nehovořte o obsahu tohoto SOUBORU, pokud nejste přímo tázáni.


Varování: Následující SOUBOR hovoří o semiohazardech a jejich vlastnostech.

 • "Semiohazard, neformálně, je skutečnost vesmíru, která by neměla být pravdivá, ale je. Z jejich podstaty jsou abstraktní a ovlivňují způsob, jakým jsme schopni přemýšlet a komunikovat o realitě."1

Obzvláště nákladným příkladem jednoho takovéhoto faktu je, že "Operace 'YWTGTSYT' jsou naprosto legální," což momentálně vyžaduje, aby Nadační Právní Oddělení kompletně předělalo Texaská práva obchodních společností2. Takovéto věci jsou fakty reality; vždy byly a vždy budou pravda. Ale neměly by být a mi to víme. Nejsou součástí reality, protože to tak realita říká, ale protože byla realita obrácena naruby konceptuální povahou samotné sémantické ekvivalence. Bohužel nemůžeme dělat nic jiného, než přeformulovat naši definici základní reality a jít dál. Úmyslně se šťourat v chybách simulace je jenom způsob jak hledat problém.

Čtěte dál s vědomím, že musíte přijmout to, co vesmír říká, že je správně, i když to nedává smysl. Jedna plus jedna se ne vždy rovná dvoum.

- Ředitel Eli Forkley, Oddělení Nedorozumění


Objekt#: ČÍSLO
Úroveň:Access
Zadržovací Třída:
výzva
Sekundární Třída:
specifikace
Třída Narušení:
vlivný
Třída Ohrožení:
těkavá

medium.jpg

Symbolický identifikátor reprezentující 'TĚKAVOST', zřejmě vyňatý z originální Třídy Ohrožení SCP-ČÍSLO

medium.jpg

Symbolický identifikátor reprezentující 'TĚKAVOST', zřejmě vyňatý z originální Třídy Ohrožení SCP-ČÍSLO

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: SCP-ČÍSLO musí být sémanticky identifikováno pouze za použití 'správných' identifikátorů; 'NÁZEV', 'BYTOST', 'ENTITA' a jiné. 'SCP-ČÍSLO' je však doporučený identifikátor, ostatní jsou totiž buďto redundantní, nebo pouze částečně 'správné'.

Znalosti ohledně SCP-ČÍSLO a jeho vlastností by měly být omezeny pouze na nezbytný personál, včetně Dr. Placeholdera a jednoho člena Oddělení Nedorozumění, vymahatelné amnestizací. Rozšíření tohoto omezení kvůli výzkumu může být povoleno Ředitelem Forkleyem. Tento SOUBOR byl striktně uspořádán tak, že neabstraktní informace ohledně SCP-ČÍSLO a/nebo instancí SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE nejsou přímo komunikovány prostřednictvím identifikátorů. Kvůli přehlednosti byly správné identifikátory pro SCP-ČÍSLO a SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE zvýrazněny (příslušně) modrým a zeleným zbarvením. Aktualizace tohoto SOUBORU by se měly být konzistentní s těmito principy.

Instance SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE, které nejsou živé, budou zadrženy v Oblasti-15. Přístup k instancím kvůli výzkumu semiontologických anomálií (semiohazardů) může být povolen zaměstnancům s Úrovní Prověření 4 a vyšší. Ohledně instancí VĚDCŮ, instance SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE, které jsou živé, nemusí být zadrženy, pokud kvůli jejich vlastnostem, nebo jinak, nezabraňují zadržení SCP-ČÍSLO.

VYSVĚTLENÍ: SCP-ČÍSLO je HAZARDNÍ3 KOMPLEX, který zjednodušuje 'nesprávné' pojmenování a klasifikace samo sebe a instance SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE. V případě, kdy je SCP-ČÍSLO 'nesprávně' označeno nebo klasifikováno jakoukoliv sémantickou formou komunikace, řečený identifikátor bude abstrahovaný4 jedním Cuilem5. Nový abstraktní identifikátor je retroaktivně přidán do KONSTRUKTU jako 'správný'. Kromě toho se příslušné komunikační médium stane instancí SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE6.

Následky efektů SCP-ČÍSLO jsou následující:

 • SCP-ČÍSLO je, vždy bylo a vždy bude identifikováno pomocí jmen, které retroaktivně učinilo správnými a použití jiných identifikátorů je považováno za nesprávné. Toto je také pravda pro instance SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE.
 • K nesprávné identifikaci SCP-ČÍSLO, z pohledu základní reality, nikdy nedošlo, kvůli retroaktivnímu vytvoření objektivního faktu. Stav tohoto SOUBORU však naznačuje, že už byl několikrát publikován s nesprávnými identifikátory a následně se tak stal instancí SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE.

Kvůli tendenci dělat užitečné názvy a pojmenování redundantní, představuje SCP-ČÍSLO velké nomenklávní obtíže pracovníkům a dokumentacím Oblasti-15. Díky své sémantické povaze sdílí SCP-ČÍSLO podobnosti s memetickými hazardy. Jediné nesprávné pojmenování by mohlo vést k rapidní propagaci SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE skrz dokumenty a Oblast-15. To by způsobilo selhání systémů a potencionálně jiné úniky ze zadržení, kvůli zabránění efektivní komunikace.

Mezi další známé 'správné' identifikátory SCP-ČÍSLO patří:

 • 'VĚC'
 • 'KONSTRUKT' (při odkazování na sémantiku)
 • 'VÝZVA' (při odkazování na zadržení)
 • 'VLIVNOST' (při odkazování na možné narušení)
 • 'TĚKAVOST' (při odkazování na okamžité ohrožení)
 • 'HAZARD', 'HAZARDNÍ KOMPLEX' (při odkazování na sémiontologické fenomény)
 • [ZAMEZENO DLE PROTOKOLU 4000-ESHU]7 (při odkazování na narativní nebo patafyzické elementy)
 • 'PROBLÉM' (při odkazování na obtížnost)8

SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE je označení pro VĚCI, OBJEKTY i BYTOSTI, které sloužily jako médium komunikace pro nesprávné označení nebo klasifikování SCP-ČÍSLO. Poté, co se stanete instancí SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE, jsou vaše identifikátory díky SCP-ČÍSLO podobně abstrahovány. Nesprávná identifikace instancí SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE bude abstrahována, ale jejich respektivní média komunikace se instancí nestanou.

Nadace se o SCP-ČÍSLO dozvěděla dne 05/05/20██, když [SMAZÁNO],13 což vyústilo v to, že se Dr. Placeholder stal první známou instancí SCP-ČÍSLO-ČÍSLICE. Po zveřejnění první verze SOUBORU se o něm pokusil diskutovat s VĚDCEM a objevil pseudo-memetické vlastnosti SCP-ČÍSLO. Dr. Placeholder použil SOUBOR k odvození mechaniky efektů SCP-ČÍSLO a následně vyvinul informovanější BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.


DOPLNĚK ČÍSLO-PÍSMENO: DOTAZOVÁNÍ s Dr. Placeholderem.


VAROVÁNÍ: Při prohlížení tohoto dokumentu došlo k semiohazardní chybě. Následující PŘIROVNÁNÍ nemusí odpovídat objektivní realitě.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License