SCP-4335
hodnocení: 0+x

VAROVÁNÍ

Zadržovací Procedury jsou průběžně přezkoumávány v souladu s každou aktualizací programu, jenž obsahuje SCP-4335. Tím je zabráněno náhlému narušení Zadržovacích Podmínek, protože SCP-4335 pracuje podle jiného souboru pravidel.

Tento soubor také obsahuje popis latentního kognihazardu. Přístup k tomuto souboru vyžaduje povolení současného Vedoucího Vyšetřovatele. Byli jste varováni.

Vedoucí Výzkumník Jason Yelsan


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License