SCP-367
hodnocení: 0+x

Objekt#: SCP-367

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Cela SCP-367 musí být denně kontrolována, kvůli poškození způsobené SCP-367. Veškeré poškození uzavřené oblasti, je nutno okamžitě opravit. Pokud jakékoli poškození uzavřené oblasti, které bude ponecháno v tomto stavu déle než 12 hodin, musí být SCP-367 přemístěno do dočasné cely a během oprav musí být neustále monitorováno. Jakékoli pokusy SCP-367 o poškození nebo útěk z cely musí okamžitě projít chemickou potlačující taktikou A-11 (CST A-11).

Každé dvě hodiny je SCP-367 krmeno jedním kilogramem jakékoli dostupné biologické hmoty. V případě, že není k dispozici žádná vhodná biomasa, mohou být k dispozici další položky ke spotřebě a CST A-11 se musí uvést do pohotovostního stavu v případě odmítnutí SCP-367. SCP-367 se zváží po každém krmení, aby se sledovalo zvýšení hmotnosti a hustoty vedoucí k rozdělení.
Další příklady formování SCP-367 v cele musí být odstraněny. Není dovolena nechráněná interakce s SCP-367, pokud neuplynulo třicet minut od doby krmení. SCP-367 nesmí, bez schválení místním příkazem, být vyjmuto z cely. Žádné příklady SCP-367 nesmějí být zaměstnancům poskytovány za žádným jiným účelem než k testování.

Popis: SCP-367 se jeví jako malý pes variabilního plemene, nejčastěji se jeví jako malé, hnědé štěně. SCP-367 vykazuje mírně zvýšenou chuť k jídlu a úroveň aktivity pro psa jeho zjevného věku a velikosti a nespí, ale jinak se chová podle očekávání pro psa.
SCP-367 je masivní jednobuněčný organismus, složený z toho, co se jeví jako hmota "žlutého slizu" s několika bílými "vlákny" zavěšenými v něm, s polotuhou koulí ze šedého materiálu ve středu, považovanou za " jádro". Není známo, z čeho je SCP-367 vyroben, nebo proč se jeho vnější „skořápka“ jeví jako mladistvý pes; nicméně testování [DATA VYMAZÁNA] dalšího vyšetřování. Zdá se, že "struny" fungují jako svalová kostra a za většiny okolností jsou pohyb a obecné chování SCP-367 nerozeznatelné od normálního psa.

SCP-367 je schopen se krmit jakoukoli pevnou látku a prokázal schopnost rozpouštět a trávit beton, ocel, titan, uhlíkové vlákno, kost, dřevo, [DATA VYMAZÁNA]. Když je SCP-367 předložen s předmětem, který se nevejde do úst vnějšího pláště nebo se nedá rozkousat, vyčnívá z jeho vnitřní hmoty pseudopodie a rozloží ji na spotřební formu. Není známo, jak k tomu dochází, protože se nepoužívá žádná kyselina, ale zdá se, že jde o narušení základních atomových vazeb hmoty, která je stále předmětem vyšetřování.

SCP-367 nenabírá velikosti, ale zvyšuje svou hustotu po konzumaci předmětů. SCP-367 navíc neprodukuje žádný odpad. Po spotřebování dostatečného množství materiálu pro zdvojnásobení výchozí hmotnosti najde SCP-367 izolované místo, například v kabinetu nebo pod nábytkem, a zkapalní jeho vnější obal. Poté se rozdělí na dvě stejné hmotnosti a zreformuje svůj vnější plášť, čímž vytvoří dva případy SCP-367.

Pokud je SCP-367 ponechán bez jídla déle než tři hodiny, interní „struny“ vyčnívají z „očí“ a „ústních“ oblastí SCP-367 a pokoušejí se vrhnout a rozbít veškerou okolní hmotu. V tomto stavu je SCP-367 vysoce agresivní a bylo pozorováno [DATA VYMAZÁNA].

Poznámky k zotavení: SCP-367 byl získán z rezidenčního domu paní Myry Bancroftové v Irsku. Paní Bancroftová údajně zmizela před několika dny a zaměstnanci Nadace zabezpečili její rezidenc, když bylo hlášeno, že ve svém domě měla přes osmdesát malých psů, které požírali její mrtvolu a většinu domu. Jeden exemplář byl odchycen, zatímco byl zbytek eliminován pomocí CST A-11.

Probíhá průběžné monitorování, aby se izolovali veškeré zbývající SCP-367 mimo celu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License