SCP-2933
scary1.jpg

SCP-2933-1

Objekt #: SCP-2933

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Za žádných okolností nesmí být nikdo vpuštěn do SCP-2933. Jednou měsíčně má jeden letecký dron povolen vstup do SCP-2933-1 ke zkontrolování SCP-2933-A.

Popis: SCP-2933-1 je částečně potopená kovová struktura ve velké nádrži se slanou vodou. Exteriér a interiér SCP-2933-1 je velice zrezivělý, či jinak poškozený, s několika kompletně poškozenými částmi a s velkými strukturálními nedostatky. Věří se, že SCP-2933 bylo postaveno za účelem zadržení SCP-2933-A.

Interiér SCP-2933 je nestabilní labyrintu; různé části byly zpozorovány, jak se mění, přesouvají, či úplně mizí. Několik destabilizací a celková koroze SCP-2933 nijak nezabraňuje jeho primární funkci; do dnešního dne se věří, že všechny části SCP-2933-1 vedou k SCP-2933-A, a neexistuje žádná cesta zpátky ke vstupu.

Jakýkoliv stroj, či individum, co vstoupí do SCP-2933-1, začne vykazovat korozi externího povrchu oxidem železitým. Tyto poškození se zdají být trvalé; koroze se postupně po celém subjektu rozšiřuje, než začne poškozovat vnitřní mechaniky či orgány. Rychlost tohoto jevu se zvyšuje, když se subjekt přibližuje k SCP-2933-A.

SCP-2933-A je neznámá humanoidní entita lokalizovaná na nejhlubších sekcích SCP-2933-1. Dosud je známo velice málo ohledně vzhledu či povahy SCP-2933-A.

Dodatek 2933.1: Záznam Transkriptu

Dodatek 2933.2: Získané Dokumenty

Následující dokumenty byly získány poblíž SCP-2933-A automatickým dronem.

Dodatek 2933.3: Vzdálené pozorování

Po několika dalších neúspěšných pokusech o průzkum byl vyslán dálkově řízený dron do SCP-2933-1, aby pozoroval SCP-2933-A. Dron udržel kontakt s velitelstvím po dobu tří hodin, než komunikace selhala. Následuje výňatek ze sesbíraného audia, které bylo upraveno pro maximální zřetelnost.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License