SCP-281-CZ
hodnocení: +2+x

Objekt#: SCP-281-CZ

Třída Objektu: Safe Euclid

Úroveň Hrozby: Oranžová


Speciální zadržovací procedury: SCP-281-CZ je drženo v Oblasti – 4C, kterou tvoří dvě zóny. Zóna klidu je standardní dvoupokojová cela se standardním nábytkem, koupelnou, knihovnou s a jednou organickou rostlinou. Zóna rozruchu je 120 x 120 x 120 metrů s rozmístěnými nástavbami, plošinami a podstavci, které může SCP-281-CZ volně využívat. Do této zóny mají zaměstnanci přísný zákaz vstupu.

Po dobu setrvání v Zóně klidu, musí mít SCP-281-CZ na nohou zadržovací postroj AnTI-J druhé kategorie pro zajištění kontrolovaného pohybu.

SCP-281-CZ se nachází v chráněném Sektoru-4 do kterého nemají přístup zaměstnanci germánské etnicity.

Popis: SCP-281-CZ je humanoidní entita evropského původu, mužského pohlaví, věk přibližně 35 let. Výška odpovídá 189 cm a váha dosahuje 89 kg bez příslušenství. Oděv subjektu odpovídá letecké uniformě z období Druhé světové války, s dvojitým opaskem s příslušenství a železné postroje na nohou se železnými pružinami. Tvář má částečně zahalenou bavlněnou černočervenou šálou a slunečnými brýlemi z červeného skla. Mluví plně česky, anglicky a německy.

SCP-281-CZ je nepřátelské pouze vůči germánské etnicitě. Nesmí být spolu se subjektem v jedné Oblasti. SCP-281-CZ dokáže vycítit přítomnost Germánce až na vzdálenost 2 kilometrů. Následně stanoví danou osobu jako svůj nový cíl. Dokud není cíl zneškodněn, SCP-281-CZ není možné zastavit. Cílem subjektu je „očistit svou zem od germánské krve za každou cenu." Germánce následně zabijí skokem z výšky, přesnou bodnou ranou nebo řezem do krku. Oběť je mrtvá namístě nebo umírá postupně na následky udušení vlastní krví.

Na druhou stranu je SCP-281-CZ přátelské, velmi komunikativní, někdy až dětinské. V zóně rozruchu velmi pohyblivé. Má přehled o všech tištěných komiksech z období Druhé světové války na území protektorátu. Neustále u sobě nosí výtisk komiksu z roku 1942 „Stín nad Prahou" , který má znázorňovat jeho samého v očích československých občanů. Před každým představením zasalutuje a zařadí se jako Agent P-16-11, Jednotka Skok – Z výšky a nečekaně. Je přesvědčené o tom, že je ochránce Prahy, operující ve stínech, a že v očích občanů oslavován jako hrdina. (Dodatek 281-CZ-2)

Pozorování SCP-281-CZ v Zóně rozruchu prokázala, že je schopné dosáhnout vzdálenosti více jak 120 metrů jedním skokem, ale zóna mu vyšší rozsah neumožňuje. Bylo navrženo dvojnásobné rozšíření zóny.

Z rozhovorů s SCP-281-CZ vyšlo, že Nadace zadržuje i jeho bratra dvojče. Popisuje jej jako nekonfliktního, zato mrzutého zastánce morálních hodnot, který má svůj zarytý morální kodex. Po hlubší analýze byla nalezena shoda se subjektem SCP-182-CZ zadržené roku 1945 stejným způsobem jako SCP-281-CZ. (Dodatek 281-CZ-2)

Dodatečné: SCP-281-CZ se roku 1993 dobrovolně přihlásilo k zadržení úderné jednotce „Žižkovi jezdci". Podle výpovědi vedoucího jednotky, SCP-281-CZ vystupovalo velmi přátelsky, shovívavě a žádalo o setkání s SCP-182-CZ. (Dodatek 281-CZ-1). Důvod zadržení nebyl dostačující. Roku 1993 bylo navrženo vzdálené pozorování subjektu. O █████ později SCP-182-CZ potvrdilo přítomnost a destruktivní vlastnosti subjektu, pokud nebude zadrženo Nadací.

Mezi roky 1993 - 19██ byla zaznamenána záhadná zmizení ███ externích agentů. Ti byli následně nalezeni bez známek života. Spojitost mezi jednotlivými byl způsob usmrcení - bodná rána v oblasti hrdla. Následná analýza prokázala další shodu mezi agenty - všichni měli v blízkém příbuzenstvu člena germánské etnicity.

Po zadržení SCP-281-CZ, které proběhlo v poklidu byl naplánován střet SCP-281-CZ a SCP-182-CZ. Střety proběhly ████, █████ a ████. Nadace povolila kontakt korespondencí.


Dodatek 281-CZ-1 - První střet s SCP-281-CZ roku 1993

Zvukovou stopu poskytl agent ████, krycí jméno Meter

Agent Meter: Blíží se podezřelý subjekt. Muž, asi 30 let, letec se zvláštníma botama…to jsou pružiny?

SCP-281-CZ: Zdravím vojáku! Agent P-16-11, Jednotka Skok – Z výšky a nečekaně. Hlásím se k deportaci.

Agent Meter: Prosím? Žádná taková jednotka neexistuje…

SCP-281-CZ: Taky jsem poslední. Stejně jako brácha. Válka je hrozná věc…ale byly tu horší.

Agent Meter: Co jsi zač?

SCP-281-CZ: Tolik jmen jsem měl, a zároveň nemám tušení, které bylo první. Ale Čechoslováci mi říkají Pérák.

Agent Meter: To je přeci fiktivní postava z komiksu-

SCP-281-CZ: Takže mě znáš?! Boží! Tak to půjde rychle!

Agent Meter: Spojte mě s doktorem ███████.

[KONEC ZÁZNAMU]


Dodatek 281-CZ-2 - První rozhovor inženýra Rychlostty a SCP-281-CZ

SCP-281-CZ: Máte to tu pěkný. Takový…vážný. Brácha musí být nadšený. Kdy se s ním můžu setkat?

Ing. Rychlostt: Otázky pokládám já. Odpovídej popravdě a možná odpovím na ty tvoje. Jmenuju se Stephan Rychlostt a budu tvůj vyslýchající. Doporučuji ti spolupracovat.

SCP-281-CZ: Huhuhu. Nějaký hustý. Klídek šéfe. Už jsem měl dost problémů s Nácky. Teď by to chtělo trochu klidu, ne? Info za info? Tak…se ptej.

Ing. Rychlostt: Dobrý bože…

SCP-281-CZ: To je sráč…další?

Ing. Rychlostt: To nebyla otázka.

SCP-281-CZ: (Dětinsky se usměje a pokrčí rameny)

Ing. Rychlostt: Ha, tvé jméno, pozice a…anomálie. Pokud jsi si jich vědom.

SCP-281-CZ: (Zasalutuje levou rukou) Agent P-16-11, Jednotka Skok – Z výšky a nečekaně. Hrdinské jméno – Pérák, Stín nad Prahou. Anomálie? Žádné. Úkol? Destrukce germánské rasy.

Ing. Rychlostt: Hmmm. Germánské rasy? Obecně nebo Němci-

SCP-281-CZ: Germánská krev je zlo této země. Naší země! Musí být vyhlazeni, za každou cenu. Muži, ženy, děti, míšenci.

Ing. Rychlostt: Podle předešlých výpovědí ses podílel na průběhu Druhé světové-

SCP-281-CZ: Bezpochyby. Ty Nácky v ulicích jsem zneškodnil já. Pražané měli klidné noci.

Ing. Rychlostt: Přestaň mě přerušovat. Varuju tě.

SCP-281-CZ: Uhuhu. Další mrzout. Ty mám rád…

Ing. Rychlostt: Jak toho dosáhneš? Té destrukce germánské rasy?

SCP-281-CZ: Snadno. Ve stínu noci. Z výšku. Nikdo je neslyší křičet. Nikdo jim nepomůže. V kalužích vlastní krve…a zpátky do výšin.

Ing. Rychlostt: Za pomocí těch pružin?

SCP-281-CZ: Taky. (Zasměje se)

Ing. Rychlostt: Dobrá tedy. Jak dlouho děláš…to co děláš?

SCP-281-CZ: Pfff…léta letoucí. Brácha by vám řekl přesný datum. Na to je hlavička.

Ing. Rychlostt: Tak nějaký období. Světová událost…cokoliv, co mi pomůže tě zařadit do období.

SCP-281-CZ: Velká voda. Drastické řešení, říká brácha.

Ing. Rychlostt: (Neříká nic, zapíše si poznámky do spisů) Stále mluvíš o bratrovi. Jeho jméno.

SCP-281-CZ: Stejně jako já, nemáme jméno a zároveň jich máme mnoho. Moment, mám to číslo někde napsaný.

Ing. Rychlostt: Jaký číslo?

SCP-281-CZ: No to vaše, pod kterým ho máte zapsaný. Jakože tajná organizace. Pfffff. Těch tu bylo. Všechny jedna jako druhá jako přes kopírák - tady je! SCP-182-CZ.

Ing. Rychlostt: J-Jak tohle víš?!

SCP-281-CZ: (Pokrčí rameny) Jsem prostě dobrej.

Ing. Rychlostt: (Nejistě zapisuje poznámky)

SCP-281-CZ: Tak kdy bude rodinné setkání?

[KONEC ZÁZNAMU]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License