SCP-182-CZ
hodnocení: 0+x

Objekt#: SCP-182-CZ

Třída Objektu: Euclid

Úroveň Hrozby: Oranžová

Speciální zadržovací procedury: SCP-182-CZ je drženo v Oblasti – 4E, která se nachází 7,5 metrů pod zemským povrchem. Sektor – 23, rozdělený na zónu osobní a zónu výslechu, musí být částečně zalitý betonem o tloušťce 30 mm. Do zóny výslechu vedou dvě výtahové šachty - pro personál a pro zásahovou jednotku.

Osobní zóna je standardní třípokojová cela se standardním nábytkem, koupelnou, plně vybavenou knihovnou a psacím stolem se židlí. Zóna je nepřetržitě monitorována bezpečnostními kamerami, vybavených termovizí.

Zóna výslechu je přístupná pouze zaměstnancům se zabezpečovací prověrkou úrovně 4 a výše.

Aktualizace: Po opakovaném úniku a opětovném návratu z Oblasti budou zabezpečovací procedury zpřísněny. Bude navrženo opatření, které omezí pohyb SCP-182-CZ na minimum1. Osobní zóna bude oddělena od výslechové zóny.

Popis: SCP-182-CZ je humanoidní subjekt mužského pohlaví, evropského původu. Oděv subjektu odpovídá uniformě člena jednotky rychlého nasazení tmavě modré barvy s pokrývkou hlavy a žlutým šátkem pod levým ramenem. Přes oči má tmavé sluneční brýle. Subjekt se dokáže dorozumět všemi indoevropskými jazyky.

SCP-182-CZ má neutrální vystupování vůči všem zaměstnancům Nadace. Je nekonfliktní, striktní, tiché a manipulativní, co se týká výslechů. S vyslýchajícím komunikuje zřetelně, ale nikdy přímo. Odvádí pozornost do slepé zóny. Nezáleže na zkušenostech vyslýchajícího, SCP-182-CZ vždy dostane informace, které potřebuje k vykonání dalších úkonů. Obdobný styl jednání a vyjadřování je praktikován u ██████████ ████████ ██████████████ . Buď striktně naučené nebo převzaté s dlouhodobé pozorování nebo pouze přijaté jako standard bez předešlého cviku…

Od roku 1945, kdy se SCP-182-CZ dobrovolně přihlásilo k zadržení, se SCP-182-CZ podařilo již ██ krát uniknout z Oblasti a následně se vrátit. Nikdo z personálu nebyl během úniku či návratu zraněn. Veškerá monitorovací zařízení přeruší činnost ve chvíli, kdy se SCP-182-CZ na ně upřeně dívá. Únik a následný návrat trvá v intervalu od jedné do čtyř hodin. Následně se všechny systémy vrátí do normálního chodu. (viz. Dodatek 182-CZ.1a)

Oběti SCP-182-CZ nejsou náhodné. Hodinu před únikem z cely, dostane znamení či povel. Následně si zapíše jméno oběti, souřadnice a způsob zabití. Oběti jsou po návratu SCP-182-CZ nalezeny bez známek života, usmrceny každá jiným způsobem. Dodnes neexistují žádná svědectví, o tom že by se SCP-182-CZ vyskytlo na místě činu.

SCP-182-CZ jako důvod svého zadržení doznalo k nevyřešeným vraždám všech více či méně významných představitelů, jejichž smrt vedla k vypuknutí občanských nebo světových válek. Vedoucí úderné jednotky „Žižkovi jezdci", operující jako záchranný tým v poválečném Československu vypověděl, že jako důkaz předložilo deník a v něm seznam osob jejich smrt vedla k zemským či světovým převratům. (viz Dodatek 182-CZ.2)

Dodatečně: Roku 1993 během výslechu s doktorem ████████ SCP-182-CZ potvrdilo existenci nebezpečného subjektu, dnes již známé jako SCP-281-CZ. (viz Dodatek 182-CZ.3)

Dodatek 182-CZ.1a – Kamerový záznam

Čas 21:38 Zóna Osobní, Kamera 1

SCP-182-CZ sedí za psacím stolem, ruce zkřížené na hrudi, noha přes nohu. Před ním leží zavřený deník. SCP-182-CZ je klidné, snímač teploty je stabilní.

Čas 21:45 Zóna Osobní, Kamera 2

SCP-182-CZ je klidné, pravidelně dýchá. Žádné pohyby nejsou zaznamenány.

Čas 21:55 Zóna Osobní, Kamera 1

SCP-182-CZ se začíná rozhlížet po místnosti. Zdvihne hlavu a vyčkává.

Čas 21:57 Zóna Osobní, Kamera 2

SCP-182-CZ sklopí hlavu. Přisune si židli blíž ke stolu, otevře deník a začíná psát. Teplota v místnosti začíná klesat.

Byl zaslán varovný signál jednotce Žihadlo.

Čas 22:01 Zóna Osobní, Kamera 1

SCP-182-CZ se podívá do kamery.

Kamera 1 vypnuta.

Čas 22:01 Zóna Osobní, Kamera 2

SCP-182-CZ se podívá do kamery.

Kamera 2 vypnuta.

Čas 01:04 Zóna Osobní

Kamera 1 & 2 zapnuta

SCP-182-CZ stojí uprostřed místnosti. Pokládá deník na stůl. Usedne za stůl a začíná psát na čistý papír.

[KONEC ZÁZNAMU]

Pzn. SCP-182-CZ ukládá korespondenci pod matraci. Roku 199█ zažádalo o zaslání korespondence SCP-281-CZ.


Dodatek 182-CZ.1b – Výslech ohledně kamerového záznamu

Vyslýchající A: ██ ████████ čas 22:01 jsi unikl. O 3 hodiny později ses vrátil. To je tvůj ██ únik. Vysvětli to.

SCP-182-CZ: Měl jsem úkol.

Vyslýchající A: A dál?!

SCP-182-CZ: Nezvyšuj na mě hlas. Dělám jenom svojí práci.

Vyslýchající A: Hah, to já taky. Můžeš mi popsat svůj úkol?

SCP-182-CZ: Pravděpodobně ano.

Vyslýchající A: Takže?

SCP-182-CZ: Dostal jsem rozkaz. Potřebné informace jsem si zaznamenal. Opustil jsem své stanoviště a vyhledal určené souřadnice, na které se nacházel můj cíl. Byl zneškodněn podle pokynů. Návrat proběhl bez komplikací.

Vyslýchající A: Stejně jako únik. Kdo ti dává povely?

SCP-182-CZ: (Mlčí)

Vyslýchající A: Dobrá tedy. Jak ti dává povely?

SCP-182-CZ: Tak jako vy. Nebo vy jednáte na vlastní povel?

Vyslýchající A: Mě je řečeno, co mám jak a kde udělat.

SCP-182-CZ: V čem jsme jiní?

Vyslýchající A: Co tím myslíš? Poslouchání rozkazů? Bezchybné zpracování úkolů, jenž nám zadal nadřízení?

SCP-182-CZ: Jenom malá kolečka ve velkém stroji.

Vyslýchající A: Já ale nezabíjím lidi. Přímo.

SCP-182-CZ: Takže jenom ukážete, kdo zemře. Takovou moc by měl mít jenom jeden jediný. (Ukáže prstem vzhůru)

Vyslýchající A: Jak to děláš, že když zmizíš, nikdo tě nespatří? Žádná kamera, žádní svědci. To je taky jedna z tvých schopností?

SCP-182-CZ: Svou práci děláme, jako já nebo vy, pořádně a podle pokynů. Ano, jsou jedinci (zakroutí hlavou), kteří mají odlišný přístup. Vlastní hlavu, řekl byste. Ale…pocit z dobře odvedené práce je tím největším potěšením.

Vyslýchající A: Mně těší očekávané výsledky.

SCP-182-CZ: To jistě. Když se dají věci do pohybu. Když se dějiny zapisují a následující generace se učí z chyb svých předchůdců.

Vyslýchající A: O tobě se nikdo učit nebude.

SCP-182-CZ: Nikoho nezajímají jména. Jenom co nastane, když se věci dají do pohybu. A pak někdo začne pátrat po důvodech a způsobech…ti skutečně hladoví.

[KONEC VÝSLECHU]


Dodatek 182-CZ.2 – Výslech z roku 19██

Vyslýchající K: Kolik lidí jste zabil?

SCP-182-CZ: Tolik kolik bylo potřeba k tomu, abychom měli historii takovou, jakou máme.

Vyslýchající K: Taková odvrácená strana Mesiáše…

SCP-182-CZ: Tsk. To bych přímo neřekl…ale můj názor si ponechám pro sebe.

Vyslýchající K: Chci slyšet váš názor. Cítíte vinu, když zabijete svou oběť?

SCP-182-CZ: Cítíte vy vinu, když během svých pokusů zmrzačíte lidské životy za účelem pokroku?

Vyslýchající K: (Mlčí)

SCP-182-CZ: (Usměje se) Odpověď máte.

Vyslýchající K: Řekněte mi nějaké jméno…kohokoliv. Kdo je podle vás činitelem, který stojí za to usmrtit jej.

SCP-182-CZ: (Nalistuje náhodnou stránku v diáři) Jméno Alkibiadés vám něco říká? Nebo třeba Filip II. Makedonský…Gaius Iulius Caesar…Sušun…

Vyslýchající K: To je…příliš…

SCP-182-CZ: Nebo Václav III. to byste mohl vědět…či Alžběta I…Napoleon Bonaparte…

Vyslýchající K: Jak jste mohl…

SCP-182-CZ: Tváříte se nedůvěřivě. Tak něco čerstvého. Co třeba…Adolf Hitler.

Vyslýchající K: Na Adolfa Hitlera byly hned dva neúspěšné atentáty.

SCP-182-CZ: No právě. Kdyby uspěli, neměl bych na rukou jeho krev. A co potom? Konec války. Dějiny se dají do pohybu.

Vyslýchající K: Na konci války si vzal život.

SCP-182-CZ: Pravák se určitě střelí do levého spánku. Kapsli měl sotva na jazyku. Ta holka byl statečnější než on.

Vyslýchající K: Jaká kapsle? Jaká holka?

SCP-182-CZ: Řekl jsem dost. Ověřte si záznamy, výzkumníku. Máte mezery ve vzdělání.

[KONEC ZÁZNAMU]


Dodatek 182-CZ.3 – Existence SCP-281-CZ

Ing. Rychlostt: Z tebe je těžké dostat informace.

SCP-182-CZ: Záleží, co vás zajímá. Vaše manželka vám určitě pokládá otázky ohledně vaší práce. Odpovídáte jí popravdě?

Ing. Rychlostt: K věci. Nastala tu malá komplikace.

SCP-182-CZ: Jak malá?

Ing. Rychlostt: Velká. Přes dva metry vysoká.

SCP-182-CZ: Nadprůměrná výška jedince. Kde je problém?

Ing. Rychlostt: Toto. (Stiskne tlačítko Přehrávat)

„No to vaše, pod kterým ho máte zapsaný. Jakože tajná organizace. Pfffff. Tady je! SCP-182-CZ."

SCP-182-CZ: (Mlčí)

Ing. Rychlostt: Poznáváš ten hlas?

SCP-182-CZ: Přihlásil se k zadržení?

Ing. Rychlostt: Odpověz na otázku, pak odpovím na tvou.

SCP-182-CZ: Vím, kdo to je.

Ing. Rychlostt: Jak to, že zná tebe?

SCP-182-CZ: (Mlčí)

Ing. Rychlostt: (Povzdychne si) Ano, přihlásil se jedné z našich jednotek k deportaci.

SCP-182-CZ: (Povzdechne si) To, co říká, ať to zní sebevíc nesmyslně, je pravda. Všechno, co řekl. O sobě, o mě…

Ing. Rychlostt: Ptám se znova… Jak to, že zná tebe?!

SCP-182-CZ: Přečetl jste si moje záznamy? Byl jsem několikrát venku. A asi jsem se s ním setkal.

Ing. Rychlostt: Proč dělá to samé, co ty před lety? Proč se snaží dostat sem?

SCP-182-CZ: Můj úkol je najít a zneškodnit ty, kteří dají dějiny do pohybu. On…si tak hraje. Svým způsobem. Jeho činy taky dávají věci do pohybu, ač jiným, možná někdy nevyžádaným směrem. A zřejmě se tam nahoře hodně nudí.

Ing. Rychlostt: Tohle není hřiště!

SCP-182-CZ: Na vašem místě bych dlouho neotálel se zadržením. Je jako dítě…když mu nejdou lidi na ruku…dokáže vyvolat doslova bouři.

Ing. Rychlostt: Oho? Prozradíš jakou?

SCP-182-CZ: Řekněme, že si můžete pomalu a jistě zkontrolovat seznam vašich jednotek. Zda se v nich nenachází…Němci, kupříkladu. A jestli nezačínají…chybět.

Ing. Rychlostt: Děláš si legraci?!

SCP-182-CZ: Na rozdíl od něj, já jsem vážný, když jde o usmrcení. Jak jsem říkal, rád si hraje. A to se týká i jeho obětí. Dlouho neotálejte. Radím vám dobře.

[KONEC ZÁZNAMU]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License