SCP-169
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-169

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k velikosti není SCP-169 možno zadržet a nejspíše nikdy nebude zadrženo-žádná struktura na Zemi není dostatečně velká či silná aby dokázala zadržet SCP-169. Poloha SCP-169 není přesně známa, ale satelitní snímky a analýzy nepřesností v Zemské oběžné dráze indikují přítomnost SCP-169 na jihu Atlantského oceánu, pravděpodobně kolem výběžku Jižní Ameriky (viz Dodatek 0-20).

Všechny satelitní snímky ukazující pevninské změny vytvořené SCP-169 musí být získány a zničeny agenty.

Popis: SCP-169 je předpokládaný mořský členovec ohromných rozměrů, známý starými námořníky jako "Leviatan". Nejdříve se myslelo že jde o pouhý mýtus, avšak dne ██/██/19██ bylo SCP-169 detekováno Mobilní Údernou Jednotkou Gama-6 během vyšetřování paranormální aktivity kolem souostroví █████ █████████ (souřadnice ██°██' j.š ██°██' z.d.). Během vyšetřování Ɣ-6 zjistil Dr.████ ████████ [Ɣ6-0912], že se souostroví posunulo o tři (3) kilometry od své původní pozice. Přestože si Dr. ████████ nejdříve myslel že jde o pohyb způsobený neobvykle rychlým kontinentálním driftem, průzkumná mise provedená USS████████ objevila, že souostroví jsou ve skutečnosti výčnělky kamenům podobných plátů zakrývajících enormní organickou hmotu. Nadace byla okamžitě přivolána kvůli zhodnocení možné hrozby.

Dr. ████████ a Dr. ██████████ [Ɣ6-0421] odhadují, že délka těla SCP-169 se pohybuje mezi 2000 a 8000 km. Stvoření podle všeho existuje již od Prekambria. Žádní další jedinci nebyli nalezeni. Neví se téměř nic o návycích SCP-169, jeho rozmnožovacích schopnostech (pokud nějaké jsou), zdroji potravy, ani domovské lokalitě (má-li nějakou). Výzkum ohledně SCP-169 čeká na schválení.

Souostroví známé jako █████ █████████ ostrovy, byly historicky neobydlené, ovšem byly zabrány ███████ roku 17██. Po předání Nadaci byli ███████ obyvatelé evakuováni pod záminkou zvýšené hladiny oceánu. Přestože souostroví zůstalo nad hladinou po několik tisíc let, jakákoliv změna hloubky SCP-169 by mohla skončit zatopením celého souostroví. SCP-169 se pomalu pohybuje rychlostí méně než jeden kilometr za týden, ale nezdá se být nijak ukotvené. Metoda pohybu je neznámá. Pravidelné seismické otřesy indikují "dýchání" jednou za tři (3) měsíce, což způsobuje pouze menší změny v terénu ostrovů, stvoření je tedy pravděpodobně latentní.

Zadržení Informací: USS ████████ byla okamžitě po objevení SCP-169 potopena se svolením od Americké vlády. Veřejnosti je vstup na souostroví vytvořené SCP-169 zakázán kvůli neobvykle vysokému počtu ohrožených druhů ptactva v oblasti. Jak je řečeno výše, veškeré satelitní snímky jsou konfiskovány aby se předešlo úniku informací o pohybech SCP-169. NASA aktuálně spolupracuje s Nadací na utajení informací ohledně SCP-169 a povoluje Nadaci použití jejich satelitů pro fotografické účely.

Dodatek [0-20]: Roku 199█, detekoval Národní úřad pro oceán a atmosféru, americká vědecká agentura nespojená a nevědomá existence Nadace, nízkofrekvenční zvuk vycházející z místa kolem ██°██' j.š ██°██' z.d., přibližně ████ km od jihozápadního pobřeží jižní Ameriky.

scp169spectograph.jpg

I přes nejlepší úsilí utajeného agenta ████ ████████ [IA-1522], pronikly zprávy o zvuku do médií a získaly značnou pozornost. Nadační analýza odhadla že zdrojem zvuku byl masivní podmořský organismus a SCP-169 bylo označeno za možný zdroj, neboť jeho "hlava" se nachází poblíž zbytku SCP-169. Zvuk potvrzuje hypotézu Ɣ6-0421, že SCP-169 je dosahuje obrovských rozměr. Budoucí pokusy vědeckých či civilních týmů o odhalení zdroje zvuku musí být za každou cenu zastaveny.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License