SCP-131
hodnocení: +3+x

131volgun.png

SCP-131-A a SCP-131-B

Objekt #: SCP-131

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Pro zadržení SCP-131-A a SCP-131-B nejsou potřeba žádné speciální bezpečnostní procedury. Mohou se volně pohybovat po Oblasti-19 až na zabezpečené části a nesmí jí opustit. Kontakt se subjekty je povolen, ale doporučuje se, aby se omezil na minimum, aby se stvořením zamezilo vytvoření vztahu se zaměstnanci. Hodinové hlídky musí být udržovány po celý den; selhání hlídky vyústí v uzamčení Oblasti úrovně 1. Všechna hlášení o násilí a jiném ubližování vyústí v tresty.

Popis: SCP-131-A a SCP-131-B (zaměstnanci přezdívanými jako "Eye Pody") jsou pár stvořeních ve tvaru slz přibližně 30 cm vysokých s jedním modrým okem uprostřed jejich těla. SCP-131-A je spáleně oranžové a SCP-131-B je hořčicově žluté. Na spodní straně stvořeních je výstupek připomínající kolečko umožňující pohyb, toto naznačuje, že mají biomechanický původ. Subjekty jsou překvapivě rychlé, jsou schopné projet 60 m za několik sekund. Subjekty nemají brzdící systém což vedlo k pozoruhodným až vtipným nehodám se stvořeními. Subjekty prokázaly schopnost jezdit po strmém povrchu a několikrát se ztratily ve ventilaci.

Subjekty jsou zvědaví a zdají se inteligentní jako průměrná kočka. Většinu času se projíždí po zařízení, pozorují zaměstnance při práci a sledují SCP třídy Safe. Zdá se, že subjekty spolu komunikují pomocí pronikavého žvatlání, které není možné přeložit. Subjekty nikdy nebylo pozorováno mrkat i přesto, že byli v laboratoři natáčeni 18 hodin v kuse.

Subjekty dobře reagují na náklonnost k nim a rychle si vybudují vztah s jedincem podobně jako si štěně vybuduje vztah k páníčkovi. Budou následovat kohokoliv nebo cokoliv ke kterému si vytvořili vztah i do zabezpečených oblastí. I přes jejich zvídavost dokáží vycítit nebezpečí v jejich okolí (např. SCP třídy Euclid a Keter), poté začnou kroužit okolo nohou (a podobných údů) jedince, kterého následují a začnou žvatlat vystresovaným tónem jakoby, se ho snažili varovat. Vzhledem k nebezpečí na denním pořádku v Oblasti-19 doporučuje se zaměstnancům nepokoušet se o vybudování vztahu se subjekty, protože mohou zaměstnance rozptylovat od prací vyžadujících přesnost a experimentů, někdy mohou být zaměstnanci nebezpeční i vůči subjektům (více v Dodatku 131-1). Pokud jsou subjekty ignorovány tím, koho následují ztratí zájem a vrátí se ke svým normálním aktivitám.

Mělo by být podotknuto, že subjekty nevyžadují péči od zaměstnanců. Nejí, nezanechávají za sebou odpad ani nespí. Zdá se, že jediné, co vyžadují je vizuální stimulace (toto vyžaduje více studií pro potvrzení).

Subjekty SCP-131-A a SCP-131-B byly nalezeny v kukuřičném poli před ████████████ roku 19██. Byli rychle přesunuti do Oblasti-19 pomocí [DATA VYMAZÁNA] a byly přehodnoceny na třídu Safe a umožněn jim volný pohyb poté co se potvrdilo, že nevysílají, co vidí nepřátelům Nadace.

Dodatek 131-1: Během incidentu, který se odehrál ██/██/████ subjekty následovaly jednoho zaměstnance z úklidové čety do kontejnmentu [[SCP-173]]. Poté co byly jejich varování ignorována, stvoření okamžitě vjela do kontejnmentu před ním a dalšími dvěma pracovníky úklidové čety. Poté nečině sledovali SCP-173 jakoby, si byli vědomi, že se nemůže hýbat, pokud je sledováno. Úklidová četa ignorovala subjekty a pokračovala s pravidelným čištěním podle standardních procedur. Když úklidová četa odcházela, opouštěly kontejnment i subjekty, pomalu odjížděly a nikdy nespustily jejich oči z SCP-173. Aktuálně se zvažuje použití SCP-131-A a SCP-131-B jako "hlídače" SCP-173 (a dalších SCP, které je potřeba sledovat, například SCP-689).

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License