SCP-1295
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1295

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Základna 618 byla založena za účelem udržení kontroly SCP-1295. Agenti, vědci, stálí zákazníci a státní orgány mají odradit obyčejné občany od interakce s SCP-1295. Všechny vzory SCP-1295 nemají být informovány o jejich zadržení. Denní rutina SCP-1295 nesmí být za žádných okolností přerušena.

Popis: SCP-1295 je souhrnné označení pro skupinu čtyř (4) starších mužů, kteří sponzorují „Meg's Good Eatin“, restaurace na dálnici ███, ██, která je každý den otevřená mezi 9:00 a 18:00. Anomální vlastnosti SCP-1295 se projeví, když má jedno z SCP-1295 zamezeno přístupu k restauraci mezi hodinami 09:00 až 18:00 (místního času) nebo je odstraněno násilím; přesná povaha účinku a jeho trvání závisí na druhu SCP-1295:

  • SCP-1295-1: Pokud bude zabráněno v přístupu nebo odstraněno z restaurace proti vůli, anomální vlastnosti SCP-1295-1 se začnou projevovat během pěti (5) až deseti (10) minut po zamezení přístupu. Všichni v dosahu přibližně sto (100) metrů od SCP-1295-1 začnou vykazovat extrémní letargii a naprostý nedostatek pudu sebezáchovy do stavu, kdy i naprosto malinká chyba může být smrtelná. Dosah působení roste o přibližně sto (100) metrů za každou hodinu, za kterou má SCP-1295-1 zamezeno přístupu k restauraci.
  • SCP-1295-2: Pokud bude zabráněno v přístupu nebo odstraněno z restaurace proti vůli, anomální vlastnosti SCP-1295-2 se začnou projevovat během dvou (2) a tří (3) hodin po zamezení přístupu. Všichni v dosahu přibližně pět set (500) metrů od SCP-1295-2 ztrácejí schopnost rozlišovat jedlou a nejedlou potravu, a často ohrozí sebe nebo ostatní při pokusech o konzumaci nejedlé hmoty (kov, toxický odpad, živé maso, apod.). Dosah působení roste o přibližně jeden (1) kilometr každou hodinu, za kterou má SCP-1295-2 zamezeno přístupu k restauraci.
  • SCP-1295-3: Pokud bude zabráněno v přístupu nebo odstraněno z restaurace proti vůli, anomální vlastnosti SCP-1295-3 se začnou projevovat ihned po zamezení. Všichni v dosahu přibližně padesáti (50) metrů kolem SCP-1295-3 ztratí všechny mikrobiální formy života s nimi spojené. Mezi takové účinky patří mimo jiné rychlý pokles funkce trávicí soustavy v důsledku nedostatku střevní flóry.
  • SCP-1295-4: Pokud bude zabráněno v přístupu nebo odstraněno z restaurace proti vůli, anomální vlastnosti SCP-1295-4 se začnou projevovat během třiceti (30) a čtyřiceti (40) minut po zamezení. Všichni v dosahu přibližně sto padesáti (150) metrů kolem SCP-1295-4 zažijí prudký nárust sebezáchovy, až do stavu paranoii a akutní hypochondrie. Tato kondice se brzy stává zeslabující, protože v této kondici odmítají jakoukoli akci, která je může dostat do jakéhokoliv nebezpečí, včetně nejmenšího škrábnutí. Dosah působení roste o přibližně dvě stě (200) metrů každou hodinu, za kterou má SCP-1295-4 zamezen přístup k restauraci.

Ti, co jsou v oblastech účinku SCP-1295-1 a SCP-1295-4 zároveň přejdou do stavu kómatu, pravděpodobně kvůli jejich rozporuplné povaze, jež je příčinou mentálního nátlaku na subjekt. Jakýkoli pokus o nalezení SCP-1295 zvenku restaurace zatím nebyl možný.

Dodatek 1295-A: Následující konverzace se všemi čtyřmi SCP-1295 byla natočena Agentem █████, převléknutý za služku, v ██/██/████ .

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License