SCP-099-CZ
hodnocení: +3+x

Objekt #: SCP-099-CZ

Třída Objektu: Safe Neutralized

syringe_medical_finger_disposable_syringe_needle_drip-856923.jpg!d

SCP-099-CZ

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-099-CZ musí být uchováno ve Vysoce Zabezpečeném Sejfu v Oblasti-27CZ. Přístup k SCP-099-CZ je povolen pouze při přemístění do testovacích komor. Testování SCP-099-CZ musí být schváleno alespoň třemi zaměstnanci držící prověrku Úrovně 4/099-CZ. Místnost, kde se SCP-099-CZ aplikuje, musí být opancéřována několika železnými pláty a vybavena hasicími přístroji. Také v ní nesmí být jakýkoli druh nábytku a musí být minimálně o velikosti 5 m². Tato opatření se mohou měnit a zvyšovat, kvůli nepředvídatelnosti efektů SCP-099-CZ na daný subjekt.

Popis: SCP-099-CZ je injekční stříkačka s tekutým obsahem, který dokáže změnit lidskou DNA a přidat schopnosti, které jsou pro normálního člověka nemožné. Tyto schopnosti doprovází pocit nepřemožitelnosti, ale účinky SCP-099-CZ vyprchají přibližně 1 hodinu po podání. Seznam dosud zaznamenaných schopností způsobených SCP-099-CZ jsou popsány v Dodatku 099-CZ-2. Naplnění SCP-099-CZ dojde přibližně 1 minutu po použití.

Bylo podáno několik návrhů na použití SCP-099-CZ pro vojenské účely, ale všechny návrhy byly zamítnuty Radou O5, kvůli vysoké možnosti rozbití SCP-099-CZ v akci a nepředvídatelnosti efektů SCP-099-CZ.

Dodatek 099-CZ-1 - Záznam o vzniku:
Dne 16/3/2020 byl odebrán vzorek krve SCP-682 pomocí injekční stříkačky. Tato injekční stříkačka byla ponechána přes noc na pracovním stole Dr. Choroše, načež následující den se objevily první anomální schopnosti SCP-099-CZ, jako je nemožnost extrahovat kapalinu, samo-obnovování kapaliny apod.

Dodatek 099-CZ-2 - Testy s SCP-099-CZ:

Pomůcky: SCP-099-CZ a zkumavka
Průběh: D-4848 je vpuštěn do testovací komory. D-4848 vezme SCP-099-CZ do ruky, zkumavku do druhé, a stiskne spoušť. Z SCP-099-CZ vyjdou pouze páry, pravděpodobně plynný stav tekutiny v SCP-099-CZ.
Doslov: Tekutina z SCP-099-CZ nejde extrahovat přímo do zkumavky.


Pomůcky: SCP-099-CZ a koncentrátor
Průběh: D-4848 je vpuštěn do testovací komory. D-4848 vezme SCP-099-CZ a přiblíží jej ke koncentrátoru. Poté stiskne spoušť a pára se přesune do koncentrátoru. D-4848 vyjímá lahvičku s finálním vzorkem.
Doslov: Tekutina získaná z koncentrátoru byla rozpoznána jako tekutý kyslík.

Dodatek 099-CZ-3 - Záznam o Zničení SCP-099-CZ:
Dne 20/12/2026 bylo SCP-099-CZ ukradeno ze Sejfu. Později bylo SCP-099-CZ nalezeno roztříštěné na stole Dr. Choroše. Dr. Choroš byl zproštěn viny po té, kdy byly uznány jeho alibi o zkoumání jeho spánkové paralýzy v laboratoři. Pachatel není dodnes znám.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License