SCP-080-CZ
hodnocení: +2+x

Objekt #: SCP-080-CZ Úroveň 3/080-CZ
Třída Objektu: Safe Probíhá Testování
Úroveň Hrozby: Modrá Klasifikováno

cello-orchestra-jazz-luggage-are-paul.jpg

Fotografie vystaveného SCP-080-CZ v Zóně 486

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-080-CZ musí být uskladněno v testovací místnosti A-29761 v Oblasti-27CZ2. Přístup do testovací místnosti A-2976 je povolen pouze pracovníkům Úrovně 3 a vyšší či s povolením uvedené prověrky. U vstupu do Testovací Místnosti A-29763 a v samotné místnosti4 musí být nainstalovaná kamera a mikrofon na velké vzdálenosti. Vnější záznamový systém slouží pro zjišťování emocí procházejících osob a pro výzkum reakce SCP-080-CZ na podněty. Vnitřní záznamový systém slouží k monitorování samotného SCP-080-CZ. Záznamy z obou zmíněných záznamových systémů se ukládají do databáze SCP Nadace (SCiP Net) jako:

Oblast-27CZ > Záznamy > Záznamy SCP > Záznamy SCP-080-CZ


Přístup do těchto záznamů mají pouze lidé pracující na tomto SCP.

Dohlížející personál musí být vybaven helmou proti psychickým účinkům, kvůli možnému ovlivnění výsledku testu.

Je zakázáno jakkoliv interagovat s SCP-080-CZ, pokud to není nezbytně nutné. SCP-080-CZ by mělo být vyskládáno ve standardním orchestrálním schématu pro nejlepší výsledky při testování.

Popis: SCP-080-CZ je 50 hudebních nástrojů různého druhu, v počtu ideálním pro orchestr v malé místnosti. Anomální účinky se projevují, když je poblíž SCP-080-CZ (přibližné rozpětí je 30 metrů) jakákoliv lidská osoba s hlubší emocí. Tato podmínka zapříčiní rozhýbání jednotlivých částí SCP-080-CZ, které vytvářejí zvuk a začne hrát hudba nejlépe popisující emoci subjektu. Není znám algoritmus SCP-080-CZ, který určuje, jaká hudba se k jaké situaci hodí, protože se v záznamech nikdy neopakují stejné skladby. Skladby, hrající z SCP-080-CZ, mohou být již vytvořené (Mozart, Beethoven, Bach), ještě neobjevené či úplně nově vytvořené (viz Dodatek 080-CZ-0004 – Testovací Protokol).
If this korektors see, VI VON ZULUL
Po několika počátečních testech se zjistilo, že u subjektů, které na sobě měli protipsychické obrnění (procházející agenti MTF), nezačalo SCP-080-CZ žádným způsobem hrát. Kvůli této informaci byly vytvořeny ochranné proti psychické prvky v nutné výbavě pro testování s SCP-080-CZ.

Dodatek 080-CZ-0001 – Záznam o Objevení:

music-sheets-on-stand.jpg

Foto místa nalezení SCP-080-CZ po vyklizení.

Nález SCP-080-CZ je přisuzován Dr. Pillovi, jehož průběh nálezu je napsán níže:

Víte, jako malý jsem slýchával pověry o samo-hrajícím orchestru v jedné zchátralé budově na konci ulice. Jako dítě mě to hrozně zajímalo a koho by taky ne? V té době jsem na žádný nástroj nehrál a hrozně mě fascinovali lidé, kteří dokázali spolu stvořit jeden celek zvuků. Proto jsem jednoho dne, podotýkám sám, se vydal do zašlé ulice v mém přerostlém městě. Samozřejmě jsem nikomu nedal vědět, kam jdu a vlastně, že vůbec někam jdu. Naivní děcko, kdo by to byl čekal (ne, že by se něco od té doby změnilo). Když jsem tam dorazil, rozsvítil jsem svou baterku a prolezl polorozpadlou ventilací dovnitř, která byla celá zašpiněná od všemožných plísní a někdy i mrtvými zvířaty. To jsem úplně odignoroval, protože jsem prostě chtěl za každou cenu vědět, co se v té budově nachází. Když jsem vylezl v hlavním sálu, tak jsem… Byl zklamaný. Nikde nic nebylo. Teda, ono tam něco bylo, ale mému mladému já nedošlo, že orchestr má taky backstage, a že nikdo nenechává nástroje za několik desítek tisíc, možná i stovky tisíc jen tak ležet na pódiu. Zklamaný jsem tedy odešel tou samou cestou, kterou jsem se sem dostal. Jediná změna byla v tom, že jsem zabočil špatně a šel jsem ventilací, která vedla k zadní části budovy, místo přední, což znamenalo, že jsem šel přes ventilaci v blízkosti backstage.

Se zklamáním jsem se tedy plazil ventilací, když v tom začala hrát hudba. Z ničeho nic! Překvapením jsem málem dostal infarkt, ale taky jsem byl nadšený. Byl jsem tak nadšený, že jsem při plazení se ke zdroji zvuku zasekl o kus poničené ventilace. Moje pocity se v tu chvíli ani nedaly popsat. Jsem uvězněn ve ventilaci při hraní nějaké tajemné hudby. Začal jsem sebou cukat, abych se nějak z mého sevření ventilací dostal a nakonec se mi to i podařilo! Bohužel jsem svým cukáním poškodil ještě víc stav toho místa a došlo mi, že buď tady zůstanu a najdu zdroj hudby, anebo uteču. Zvolil jsem si úprk. Po příchodu domů jsem dostal neuvěřitelně seřváno a už jsem se nemohl až do svých 17 let nikam dostat, pokud mi to rodiče nepovolili.

Ptáte se, proč vám to tu vyprávím? No, nedávno jsem si na tuto příhodu vzpomněl, když jsem se začal učit na kytaru. A protože nyní jsem už dospělý (právně dospělý), tak jsem se vydal směr Ostrava, mé rodiště. Přinesl jsem kytku na náhrobek své matky (to sice není podstatné, ale dodává to atmosféru) a šel jsem směr „budova na konci ulice“. Tentokrát jsem byl vybaven i páčidlem, takže jsem nemusel lézt šachtou. Vypáčil jsem tedy zámek a vešel dovnitř, kde na mě čekalo to samé pódium, co před několika desítkami let. Vyběhl jsem schody na pódium a vešel jsem za oponu, kde byly dveře do zákulisí. Otevřel jsem otevřel (překvapivě nebyly zamčené) a našel jsem tam nástroje, které začali o sekundu později hrát. Smyčce se začali zvedat, struny se začali třást a klávesy se začali mačkat. Přísahám bohu, že jsem jenom stál a poslouchal pro mě neznámou skladbu, která vyjadřovala všelijaké emoce. Ihned jsem na svém mobilu vytočil MTF, aby to tu přišli odvést. Ohromen jsem stál ještě několik minut, dokud skladba nedohrála a nástroje se přestali hýbat.

Dodatek 080-CZ-0002 - Protokol o přesunu SCP-080-CZ:

Následující tabulka zachycuje všechny přesuny SCP-080-CZ.

Z destinace Do destinace Dopravní prostředek Důvod přesunu
Opuštěná orchestrální místnost v Ostravě Zóna 486 („Zóna pro určování tříd objektů“) Nákladní vůz MTF Kategorizace objektu
Zóna 486 Oblast-53CZ5 Nákladní vůz Nadace pro přesun bezpečných objektů SCP Uskladnění SCP
Oblast-53CZ Oblast-27CZ Nákladní vůz Nadace pro přesun bezpečných objektů SCP Testování SCP6


Dodatek 080-CZ-0003 - Důvod přesunu SCP-080-CZ do Oblasti-27CZ:

Dokument popisující zařazení SCP-080-CZ do systému Nadace a přesunutí SCP-080-CZ do Oblasti-53CZ naleznete zde.
Po doražení SCP-080-CZ do Oblasti-53CZ byl přidělen k projektu Dr. Konstantin Hrabal, který započal základní testování se zaměstnanci Třídy D. Na tyto testy byla přidělena Testovací místnost C-0016 v Testovacím křídle perimetru C. Testování probíhalo v rámci 3 dnů a následně se chystalo k trvalému uskladnění, jehož průběh byl přerušen podáním návrhu Dr. Pilla.

Dr. Pill podal návrh, který obsahoval:

  • Přerušení trvalého uskladnění SCP-080-CZ
  • Převzatí projektu Dr. Pillem
  • Přesunutí projektu do Oblasti-27CZ
  • Podrobnější testování SCP-080-CZ pod dohledem Dr. Pilla
  • Testování SCP-080-CZ na výzkumnících Nadace za účelem zjištění emočního stavu běžného výzkumníka v Nadaci pro zlepšení pracovních podmínek

Tento návrh musel být prodiskutován s Radou O5, kvůli testování SCP-080-CZ na běžném personálu Nadace.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ RADY:

ANO ZDRŽENO NE
O5-01
O5-02
O5-03
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

VÝSLEDEK
SCHVÁLENO

Komentáře:

O5-2

S dovolením budu citovat slova Dr. Pilla: „Jako Vedení Nadace jsme odpovědni za emoční stabilitu našich zaměstnanců, a proto bychom je měli udržovat v přijatelné hladině, aby se neopakovaly případy jako nepřátelské rozhovory ve výtahu“


Příkazem Rady O5 bylo tedy SCP-080-CZ přesunuto do Oblasti-27CZ, aby se zjistil běžný emoční stav výzkumníka v Nadaci.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License