SCP-080
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-080

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-080 je uskladněno v 4 m x 4 m velké místnosti s menší předsíní, která se nachází na jižní zdi, kde k ní mají přístup výzkumníci. Na severní zdi se nachází pozorovatelna, která dohlíží na hlavní místnost přes okno se silnými tmavými závěsy, které se vyhrnou až poté, co jsou dveře od pozorovatelny zavřené. V žádném případě nejsou povoleny pokusy o vysvobození SCP-080 z tohoto areálu. Ne více než jedna (1) 7 W zářící žárovka by měla po celou dobu osvětlovat tuto místnost. Rozhodně by se sebou do místnosti neměly brát žádné další zdroje světla. Za žádných podmínek by se nemělo sebou do místnosti brát něco, co by mohlo SCP-080 zakrýt nebo schovat. Pokud tak někdo nedodrží, dojde ke kázeňskému opatření.

Popis: Nikdo neví jestli SCP-080 má fyzickou formu nebo „tělo“, jelikož jakýkoliv pokus o fyzický kontakt selhal a potkal se s nepříznivými účinky. (Bližší informace naleznete v Záznamu z Experimentu 080-2). Výzkumníci a personál popsali SCP-080 jako směsici stínů a lidských figurín, které měli jen jeden přirozený rys, a to dvě kouřící „oči“. Výzkumníci si všimli, že kdokoliv, kdo vstoupí do místnosti, kde se SCP-080 nachází, začne pociťovat nekontrolovatelnou ospalost. Zhruba po půl hodině, každý kdo to pozoruje, upadne do REM fáze spánku a může utrpět nezvratnou újmu na psychice. Tohle se stává, i když je SCP-080 pozorováno z oddělené místnosti (Blíže popsáno v Incidentu-080-1). Pokud SCP-080 najde způsob jak se schovat, (jako třeba pod skříň, pod postel, zakryté pod peřinou, atd.) tak kompletně zmizí. Pokud se do místnosti s SCP-080 dostane větší světlo, než které vychází z dětské lampičky, okamžitě se SCP-080 vypaří. Kterákoliv z těchto událostí je považována za přerušení zadržování a kterýkoliv personál, jenž za toto bude zodpovědný, bude za tento čin přísně pokárán a možná i přeřazen. Jakékoli informace týkající se původu SCP-080 a jeho získání Nadací se nacházejí v přiloženém [UPRAVENO].

Dodatek 080-A: ██-██-20██, doktor █████ a jeho personál si začali čím dál tím víc stěžovat na stresující sny. Jelikož byl s SCP-080 zatím nejdéle v kontaktu, domníváme se, že je SCP-080 nějakým způsobem schopno ovlivňovat blízký personál i bez toho, že by ho přímo sledovali.

Dodatek 080-B: Od ██-██-20██, po nedávné sebevraždě doktora █████, si musí všechen personál přidělený k SCP-080 zapisovat své sny do diáře a musí informovat místního psychologa, pokud jejich sny začnou být povahově značně násilné nebo děsivé.

Dodatek 080-C: Veškerému personálu je připomenuto, že se tmavé závěsy v pozorovatelně nerozhrnou dříve, než jsou dveře od místnosti zavřené a že čas strávený z jakéhokoliv důvodu při pozorování by neměl být delší než třicet (30) minut. (blíže popsáno v Incidentu 080-1).

Dodatek 080-D: Profesně starší výzkumníci si všimli, že někteří z výzkumníků SCP-080 nevidí a jsou zcela imunní vůči jeho účinkům. Kdokoliv z personálu, jenž si myslí, že nedokáže SCP-080 vnímat, nechť se ohlásí doktorovi ███████ pro povinné testování.

Dodatek 080-E: Od posledního incidentu-080-1 navrhujeme, aby bylo SCP-080 „nakrmeno“ personálem třídy D jednou za měsíc z důvodu neutralizování vlivu SCP-080 na psychiku personálu. (O5-█: Schváleno)

Incident 080-1:

██-██-20██, bylo naplánované pozorování prováděno dvěma profesionálně staršími výzkumníky. Tito výzkumníci vstoupili do pozorovatelny a temné závěsy se rozhrnuly. Jelikož se předpokládalo, že je místnost dobře zabezpečená, jako i dříve, začali výzkumníci s pozorováním SCP-080. Přibližně po 40 minutách, co začalo pozorování, oba výzkumníci najednou upadli do spánku. Po jejich záchraně, [DATA ODSTRANĚNA].

(Mělo by být zaznamenáno, že po tomto incidentu, všechen místní personál, který trpěl nočními můrami a pocity úzkosti, začal ohlašovat příjemné spaní a celkově dobrou náladu při následujícím dni.)

Poznámka: Všechen personál byl požádán, aby přestali o SCP-080 mluvit jako o strašákovi. - doktor ██████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License