SCP-071-CZ
hodnocení: +2+x

Objekt#: 071-CZ
Úroveň3
Zadržovací Třída:
keter
Sekundární Třída:
{$secondary-class}
Třída Narušení:
vlam
Třída Ohrožení:
ohrožující

Speciální Zadržovací Procedury: Všechny záznamy o SCP-071-CZ musí být vymazány z veřejně přístupných map a databází. Veřejnosti v okolí musí být rozšířena informace, že je SCP-071-CZ normální vysílač televizního signálu. SCP-071-CZ-1 musí být hlídáno pro případné změny tvaru nebo velikosti a pro nepovolený vstup veřejnosti. Po případném vystavení SCP-071-CZ musí být podána amnestika třídy A. V těsné blízkosti SCP-071-CZ-1 se nesmí nacházet žádné dlouhodobé obydlí. Okolí SCP-071-CZ-2 se musí hlídat pro případné změny výchylky.

071-cz-2.jpg

Lokace SCP-071-CZ a aktuální dosah SCP-071-CZ-1

Popis: SCP-071-CZ je anomální vysílač, který ovlivňuje okolní les a část louky1 (dále SCP-071-CZ-1). Při mírném2 vystavení SCP-071-CZ subjekty pociťují nevolnost, dezorientaci, zmatení a zhoršené vidění3. Při dlouhém vystavení4 upadají subjekty do jistého transu, při kterém je schopnost subjektu komunikovat a přijímat informace snížena. V tomto stavu má také subjekt pocit, že se musí přibližovat k SCP-071-CZ. Tento stav přetrvává pouze, když je subjekt v oblasti SCP-071-CZ-1 a mizí do několika minut při odebrání z oblasti. Při testování se také zjistilo, že čím blíž se subjekt k SCP-071-CZ nachází, tím silnější a rychleji nastupující efekty jsou. Jak tyto efekty SCP-071-CZ indukuje, není zatím známo.

Vedle SCP-071-CZ se nachází dřevěná budova, ve které se nachází vstup do podzemního komplexu. Dle provedených měření není podzemní komplex ani budova anomální. Tento komplex je jediná známá přístupová cesta k SCP-071-CZ-2.5

SCP-071-CZ bylo objeveno v roce 19██ po zmizení místního lesníka. Při pátrání zmizeli tři policisté a pět dobrovolníků. Následně byla upozorněna Nadace. Všem zúčastněným byla podána amnestika a záznamy o události byly smazány.

Zatím není známo, co SCP-071-CZ se svými oběťmi dělá. Výzkum stále probíhá

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License