SCP-061-CZ
hodnocení: -2+x

VAROVÁNÍ: NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENT JE POUZE PRO OČI PERSONÁLU S PROVĚRKOU ÚROVNĚ 3/061 A VYŠŠÍ


JAKÉKOLIV POKUSY O PŘÍSTUP BEZ ÚROVNĚ PROVĚRKY 3/061 A VYŠŠÍ BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK DISCIPLINÁRNÍ NÁSLEDKY / TERMINACI.

Objekt #: SCP-061-CZ

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-061-CZ je zadržováno v zadržovací místnosti, která má stěny, strop a podlahu z nevodivých materiálu. Uprostřed této místnosti se nachází blok baterií, ve kterých je objekt držen. V této místnosti nesmí být přítomna světla napojené na ústřední energetické rozvody Oblasti. Z důvodu opakovaného únik SCP-061-CZ , byla místnost modifikována a byly odstraněny vstupní dveře. Veškerá manipulace s objektem je prováděna robotem jehož povrch je potažen nevodivým materiálem. S objektem je v současné době zakázáno jakkoliv manipulovat bez povolení Rady O5. SCP-061-CZ je zadržováno v Oblasti-27CZ.

Dodatek k speciálním zadržovacím procedůrám
Na základě skutečnosti že Oblast-27CZ se projevila jako nedostačující zadržovací zařízení pro zadržení SCP-061-CZ, objekt byl přesunut do speciální výzkumní Oblasti označené jako 61CZ. Toto zařízení je izolované od centrálních databází Nadace a od energetické sítě. Objekt bude využit k výzkumu jeho možného využití na zadržení energie a jejího uskladnění. Pro tuto Oblast byla založena nová RTF jednotka označena Kilo-04, která se specializuje na opětovné zadržení entity, kdyby se ji povedlo uniknout ze zařízení.

Popis: SCP-061-CZ je energetická entita, která je schopná se pohybovat pouze po vodivých materiálech nebo uvnitř nich. Objekt vyhledává zdroje elektrické energie, kterými se nejspíše živý. SCP-061-CZ je schopno infikovat veškerý typ elektronického zařízení. SCP-061-CZ následně spotřebovává energii. Pokud je dostatečně nabito energií, je schopno opustit vodič na několik minut, tento čas se liší podle toho jak je nabyté ve chvíli, když opouští vodivých materiál. Jakmile SCP-061-CZ opustí vodič vyzařuje modré světlo, intenzita a velikost objektu se odvyjí od současného nabití. SCP-061-CZ není životu nebezpečný, při kontaktu subjekt může utrpět popáleniny dosahují až druhého stupně. Objekt je schopen manipulovat s disky počítače, či serveru, ve kterém se právě nachází. Entita při každém úniku z databáze smazala data, které o ní pojednávali, z tohoto důvodu je vedena záloha dat o SCP-061-CZ.

Ač SCP-061-CZ není vázáno na počasí, bylo zjištěno že vyhledává bouře, ve kterých se nabijí statickou energií, kterou je poté schopno se chránit, před případným znovuzadržením. SCP-061-CZ je schopno s pomocí statické energie vytvořit blesky, které dokážou propálit pancířové dveře až do hloubky 40 centimetrů. Během neúspěšného pokusu navázat komunikaci, byly navrženy dvě varianty: SCP-061-CZ není inteligentní entita, nebo není schopna komunikace. Ve všech provedených testech se povedlo objektu uniknout, kvůli této skutečnosti veškeré záznamy testů byli ztraceny, jelikož nebyli uloženy na záložní disk.

Objevení: O SCP-061-CZ se Nadace dozvěděla díky několika hlášením velkých ztrát energie v ███████████ kraji, v České Republice. V hlášeních byli zmíněné ztráty v okruhu 50 kilometrů od prvního hlášení. Tyto ztráty byli příliš frekventované na to, aby to byli pouze náhody. Na základě těchto skutečností Nadace poslala do lokace několik svých agentů, za cílem vypátrat zdroj těchto ztrát. Po několika minutách pátrání bylo spatřeno modré světlo, které vysávalo energii z vlakových trolejí. Agenti zkusili veškeré standardní metody zadržení, které se jevili jako neefektivní, či neúspěšné. Agenti zkontaktovali správu železnic, za účelem odpojení trolejí od energie. Mezitím byla nastražena past plně nabité autobaterie, která byla umístěna do kolejiště. SCP-061-CZ se sneslo od trolejí k autobaterii a začalo se ji krmit, světlo pohltilo celou autobaterii, dokud se do ní celé nesneslo. Poté agenti autobaterii vložili do nevodivého pouzdra, načež jej následně převezli do nejbližší nadační oblasti, k bližšímu prozkoumání objektu.

Dodatek k objevení
Po zadržení SCP-061-CZ byli všem svědkům zadržovací procedůry podány Amnestika třídy A a veškeré civilní záznamy o této události smazány. Nadace bude monitorovat oblast, pro případ že se vyskytnou další svědci SCP-061-CZ.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License