SCP-059-CZ
hodnocení: +2+x

IMG_20190804_192230.jpg

SCP-059-CZ při nalezení Agentem █████.

Objekt #: SCP-059-CZ

Třída Objektu: Safe Neutralized

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-059-CZ je uchováváno v chladícím boxu při teplotě -20°C v Oblasti ██. Přístup k SCP-059-CZ je povolen pouze zaměstnancům Úrovně 3 a vyšší. Po testování s SCP-059-CZ musí být všichni přítomní účastníci, mimo personál Třídy-D, podrobeni psychiatrickému vyšetření.

Všechny dokumenty o SCP-059-CZ jsou od Incidentu 059-CZ-9/9/2014 archivovány v Oblasti ██.

Popis: SCP-059-CZ bylo při nalezení ██ dkg anglické slaniny vyrobené nejspíše v Polské nebo České republice. Osoby konzumující SCP-059-CZ obvykle hlásily odpor vůči SCP-059-CZ, kvůli pocitu konzumace své blízké osoby. Laboratorní testy však prokázaly, že je SCP-059-CZ po své fyzické stránce standardní vepřové maso, bez jakýchkoli nevysvětlitelných anomálií.


Dodatek 059-1:


Dodatek 059-2:

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License