SCP-023-CZ
hodnocení: +11+x

SCP-023-CZ

SCP-023-CZ

Objekt #: SCP-023-CZ

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-023-CZ je drženo ve standardní zadržovací cele v Humanoidním křídle Oblasti-91. Subjekt má zakázáno používat své schopnosti mimo účely testování pod hrozbou terminace. Kontejnment SCP-023-Ω-CZ sestává z opancéřované zadržovací cely v suterénu Oblasti-91, kde je subjekt držený až do doby, než doroste do přílišné velikosti a je třeba, aby došlo k události Gama-Petrklíč.

Každé tři měsíce je SCP-023-CZ dovoleno setkat se s SCP-023-Ω-CZ, aby mohlo dojít k události Gama-Petrklíč. Pokud během takového setkání nedojde k události Gama-Petrklíč, je nutné okamžitě kontaktovat oblastního ředitele.

Popis: SCP-023-CZ je žena evropského původu, jež se sama označuje, jako Simonne Varcoová. Subjekt je velmi schopný telekinetik s neustále se zvyšujícím potenciálem. Pokud uplynula delší doba od poslední události Gama-Petrklíč, zesílí schopnosti subjektu natolik, že terminace subjektu střelnou zbraní již téměř není možná.

Označení SCP-023-Ω-CZ popisuje entitu, která je s SCP-023-CZ provázaná. Toto stvoření dokáže měnit tvar, ovšem většinu času připomíná amorfní seskupení černé neodráživé látky, nebo na sebe bere podobu různých divokých zvířat skládajících se rovněž z tohoto materiálu. Veškeré pokusy o výzkum tohoto materiálu byly neprůkazné, včetně analýzy chemického složení, zátěžového testu, či reakce s jinými látkami. Tato entita není považována za uvědomělou.

Podobně jako u SCP-023-CZ, i SCP-023-Ω-CZ roste neustále na síle a objemu s uběhlou dobou od poslední události Gama-Petrklíč. Zatím není známo, jakým způsobem je SCP-023-Ω-CZ schopno vycítit SCP-023-CZ, ovšem experimenty provedené na obou subjektech ukázaly, že nehledě na pokusy o utajení informací o lokaci obou subjektů, obě SCP vždy věděla, kde se druhý subjekt nachází, a pokud jim to bylo dovoleno, jeden druhého vyhledaly a pokusily se o vzájemné zničení.

Gama-Petrklíč označuje událost, při níž je SCP-023-CZ terminováno. Pokud k takové události dojde a subjekt zemře, nehledě na způsob smrti upadne SCP-023-Ω-CZ do stavu bezvědomí a ztratí veškerý objem, jež za života nabíralo. Po uplynulé době zhruba jednoho týdne se SCP-023-CZ opět oživí. Od roku 2007, kdy si Nadace poprvé všimla SCP-023-CZ, došlo k události Gama-Petrklíč již osmačtyřicetkrát.

Dodatek 023-CZ.001: Rozhovor z 12. dubna 2007

Dodatek 023-CZ.002: Zpráva Dr. Vávry

Dodatek 023-CZ.003: Rozhovor z 5. června 2007

Dodatek 023-CZ.004: Incident z 5. června 2007

Dodatek 023-CZ.005: Rozhovor z 12. června 2007

Čeká se na další vývoj událostí.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License