SCP-022
hodnocení: +3+x

Objekt #: SCP-022

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Dveře od sejfu byly nainstalovány po Incidentu 022-827 aby bylo SCP-022 zaizolováno. Tyto dveře musí zůstat zamčeny pokud se nemanifestuje SCP-022-1. Původní dveře byly zničeny při incidentu 022-827. Nahrazení původních dveří bylo neúspěšné. Byly nainstalovány bezpečnostní kamery aby sledovali manifestaci SCP-022-1.

V případě manifestace SCP-022-1 ho automatický systém spálí v momentu kdy opustí SCP-022. Po tomto mohou být dveře odemknuty aby vstoupila úklidová četa. Pokud automatický systém selže ve zničení SCP-022-1 mají zásahové jednotky povolení vstoupit a neutralizovat SCP-022-1. Za žádných okolností nesmí kdokoliv vstoupit do SCP-022 pokud mu tak nebylo nařízeno zaměstnancem Třídy 4 a vyšší a to pouze v rámci testování. Zaměstnanci Třídy 4 a vyšší také mohou nařídit zatknutí SCP-022-1 nicméně SCP-022-1 stále nesmí opustit zadržovací prostory SCP-022.

Popis: SCP-022 je márnice nacházející se ve sklepení [DATA VYMAZÁNA] Nemocnice ve Velké Británii. Do roku 198█, nebyly nahlášeny jakékoliv anomálie s márnicí. Anomální aktivity byly poprvé nahlášeny v listopadu roku 198█. Poté byla oblast dána do karantény, pod záminkou určení k demolici. Důvod proč se najednou projevily anomálie márnice je neznámý.

Pravidelně se otevírá náhodný box z márnice na kterém leží tělo pod pokrývkou, následně přibližně po 6 minutách tělo "obživne" a pokusí se odejít z márnice. Od tohoto momentu je mrtvému přiděleno identifikační číslo SCP-022-1. V některých případech bude mrtvý příliš poškozen nebo rozložen aby byl schopen odejít nebo vstát. V tomto případě sebou bude SCP-022-1 škubat dokud znovu nezemře. Pokud SCP-022-1 zemře když je na venku z boxu, tak se tělo znovu zasune, uzavřou se dveře boxu a následně je cítit zápach hořícího masa po uzavření boxu.

Odkud SCP-022-1 bere energii je neznámé. SCP-022-1 nedýchá, nepije, nejí, a neprodukuje žádné tělesné teplo. Analýza SCP-022-1 nenalezla jakékoliv abnormální orgány nebo chemikálie; zdá se že to jsou normální lidské mrtvoly.

SCP-022-1 má také větší fyzické schopnosti než lidé. Přestože je přímé testování problematické, výzkumníci spekulují, že je síla SCP-022-1 přibližně o 500 N (50 kg) větší pro zvednutí věcí než co by se očekáváno od lidského těla v této kondici. Aktuálně probíhá analýza, jestli je toto spojené se zdrojem energie nebo samostatná anomálie.

Když je část těla SCP-022-1 odstraněna, tak si největší část těla ponechá efekt; všechny ostatní části se stanou nehybnými. Destrukce hlavy nebo mozku nezpůsobí neutralizaci SCP-022-1; místo toho zbytek těla zůstane oživený. Zdá se, že pouze kompletní zničení tkání je jediný způsob úspěšné terminace SCP-022-1. Pokud se SCP-022-1 ponechá samotné tak po určité době opět zemře; všechen pohyb ustane a stane se z něho opět mrtvola. Za jak dlouho se toto stane záleží na tom jak je SCP-022-1 poškozeno toto obvykle zabere přibližně 2 dny až 3 týdny.

Vyšetřování objevilo, že těla SCP-022-1 souhlasí s popisem těl ukradených z márnic po celé zemi. Mechanismus tohoto převodu je v současné době zkoumán.

Přidání nové hmoty do SCP-022 se ukázalo jako nemožné. Všechny objekty, které vstoupí do SCP-022 zmizí po uzavření dveří beze stopy. Včetně nebiologických i biologických objektů. Více v dodatku 022-001 a 022-002.

Dokud má SCP-022-1 funkční ústa, jazyk a průdušnice je schopné komunikovat s výzkumníky. Více informací v Záznamu Výslechu 022-751.

Dodatek 022-001: Byla podána žádost o vytvoření nového vstupu k SCP-022 zbořením části jižní zdi. Žádost čeká na vyřízení.

Dodatek 022-002: Hromada hmoty byla nalezena v místnosti přímo nad SCP-022. Zdá se že obsahuje všechen materiál vložený do SCP-022 kromě lidí. Všechen materiál se zdál velice používaný a jinak poničený. Metalické komponenty byly celé zrezavělé a biologické komponenty v různých stádiích rozkladu. Testování ukázalo, že se materiál objeví přesně 183 sekund po vložení do SCP-022. Lidé se ale neobjeví na této hromadě a místo toho jsou součástí márnice a později ožijí jako SCP-022-1.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License