SCP-019-CS
hodnocení: +7+x
:root {
  --timeScale: 1;
  --timeDelay: 0s;
}
 
/* Converting middle divider from box-shadow to ::before pseudo-element */
.anom-bar > .bottom-box { box-shadow: none!important; }
.anom-bar > .bottom-box::before {
  position: absolute;
  content: " ";
  width: 100%;
  height: 0.5rem;
  background-color: rgb(var(--black-monochrome, 12, 12, 12));
  transform: translateY(-0.74rem);
}
 
/* DIVIDER */
.anom-bar > .bottom-box::before {
  animation-name: divider;
  animation-duration: calc(0.74s * var(--timeScale));
  animation-delay: calc(0.1s * var(--timeScale) + var(--timeDelay));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: cubic-bezier(.32,.38,.39,.94);
  animation-fill-mode: backwards;
}
 
/* CLASSIFIED LEVEL BARS */
div.top-center-box > * {
  animation-name: bar;
  animation-duration: calc(0.45s * var(--timeScale));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: ease-out;
  animation-fill-mode: backwards;
}
div.top-center-box > :nth-child(1) { animation-delay: calc(0.2s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
div.top-center-box > :nth-child(2) { animation-delay: calc(0.32s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
div.top-center-box > :nth-child(3) { animation-delay: calc(0.45s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
div.top-center-box > :nth-child(4) { animation-delay: calc(0.61s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
div.top-center-box > :nth-child(5) { animation-delay: calc(0.75s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
div.top-center-box > :nth-child(6) { animation-delay: calc(0.95s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
 
/* TOP TEXT */
div.top-left-box, div.top-right-box {
  clip-path: polygon( 0% -50%, 150% -50%, 150% 100%, 0% 100%);
}
 
div.top-left-box > *, div.top-right-box > * {
  position: relative;
  animation-name: bottomup;
  animation-duration: calc(0.65s * var(--timeScale));
  animation-delay: calc(0.5s * var(--timeScale) + var(--timeDelay));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: ease-out;
  animation-fill-mode: backwards;
}
 
/* CONTAINMENT, DISRUPTION, RISK CLASSES */
div.text-part > * {
  clip-path: polygon( 0% 0%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
  animation-name: expand2;
  animation-duration: calc(0.5s * var(--timeScale));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: cubic-bezier(.12,.41,.27,.99);
  animation-fill-mode: backwards;
}
div.text-part > :nth-child(1) {
  animation-name: expand1;
}
div.text-part > :nth-child(1) { animation-delay: calc(0.6s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
div.text-part > :nth-child(2) { animation-delay: calc(0.75s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
div.text-part > :nth-child(3) { animation-delay: calc(0.86s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
 
div.main-class::before, div.main-class::after {
  animation-name: iconslide;
  animation-duration: calc(0.45s * var(--timeScale));
  animation-delay: calc(0.8s * var(--timeScale) + var(--timeDelay));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: cubic-bezier(.12,.41,.27,.99);
  animation-fill-mode: backwards;
}
 /* BOTTOM TEXT */
div.main-class > *, div.disrupt-class > *, div.risk-class > * {
  animation-name: flowIn;
  animation-duration: calc(0.42s * var(--timeScale));
  animation-delay: calc(0.75s * var(--timeScale) + var(--timeDelay));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: ease-out;
  animation-fill-mode: backwards;
}
 
/* DIAMOND */
div.arrows {
  animation-name: arrowspin;
  animation-duration: calc(0.7s * var(--timeScale));
  animation-delay: calc(0.6s * var(--timeScale) + var(--timeDelay));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: cubic-bezier(.12,.41,.27,.99);
  animation-fill-mode: backwards;
}
 
div.quadrants > * {
  animation-name: fade;
  animation-duration: calc(0.3s * var(--timeScale));
  animation-delay: calc(1.4s * var(--timeScale) + var(--timeDelay));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: cubic-bezier(.12,.41,.27,.99);
  animation-fill-mode: backwards;
}
 
div.top-icon, div.right-icon, div.left-icon, div.bottom-icon {
  animation-name: nodegrow;
  animation-duration: calc(0.4s * var(--timeScale));
  animation-delay: calc(1.4s * var(--timeScale) + var(--timeDelay));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: cubic-bezier(.12,.41,.27,.99);
  animation-fill-mode: backwards;
}
div.diamond-part {
  clip-path: polygon( -10% 0.37%, 120% 0.37%, 120% 100%, -10% 100%);
  animation-name: diamondBorder;
  animation-duration: calc(0.8s * var(--timeScale));
  animation-delay: calc(0.5s * var(--timeScale) + var(--timeDelay));
  animation-iteration-count: 1;
  animation-timing-function: cubic-bezier(.32,.38,.39,.94);
  animation-fill-mode: backwards;
  will-change: box-shadow;
}
 
/* MOBILE QUERY */
@media (max-width: 480px ) {
  .anom-bar > .bottom-box::before {
    display:none;
  }
  .anom-bar > .bottom-box {
    box-shadow: 0 -0.5rem 0 0 rgb(var(--black-monochrome, 12, 12, 12))!important;
  }
  div.top-center-box > * {
    animation-name: bar-mobile;
    animation-duration: calc(0.9s * var(--timeScale));
  }
  div.top-center-box > :nth-child(1) { animation-delay: calc(0.1s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
  div.top-center-box > :nth-child(2) { animation-delay: calc(0.2s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
  div.top-center-box > :nth-child(3) { animation-delay: calc(0.3s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
  div.top-center-box > :nth-child(4) { animation-delay: calc(0.4s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
  div.top-center-box > :nth-child(5) { animation-delay: calc(0.5s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
  div.top-center-box > :nth-child(6) { animation-delay: calc(0.6s * var(--timeScale) + var(--timeDelay)); }
 
}
 
/*-------------------------*/
 
@keyframes divider {
  from { max-width: 0%; }
  to { max-width: 100%; }
}
 
@keyframes bar {
  from { max-width: 0%; }
  to { max-width: 100%; }
}
@keyframes bar-mobile {
  from { max-height: 0%; }
  to { max-height: 100%; }
}
 
@keyframes bottomup {
  from { top: 100px; }
  to { top: 0; }
}
 
@keyframes expand1 {
  from { opacity: 0; clip-path: inset(0 calc(100% - 0.75rem) 0 0);}
  to { opacity: 1; clip-path: inset(0);}
}
@keyframes iconslide {
  from { opacity: 0; transform: translateX(-5rem);}
  to { opacity: 1; transform: translateX(0);}
}
 
@keyframes expand2 {
  from { opacity: 0; max-width: 1%;}
  to { opacity: 1; max-width: 100%;}
}
@keyframes fade {
  from { opacity: 0;}
  to { opacity: 1;}
}
 
@keyframes flowIn {
  from { opacity: 0; transform: translateY(20px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
 
@keyframes arrowspin {
  from { clip-path: circle(0%); transform: rotate(135deg); }
  to { clip-path: circle(75%); transform: rotate(0deg); }
}
@keyframes nodegrow {
  from { transform: scale(0);}
  to { transform: scale(1);}
}
@keyframes diamondBorder {
  from { box-shadow: -0.5rem -20rem 0 0 rgb(var(--black-monochrome, 12, 12, 12)); }
  to { box-shadow: -0.5rem 0 0 0 rgb(var(--black-monochrome, 12, 12, 12)); }
}


NA DOPORUČENÍ KOGNITOHAZARDNÍHO ODDĚLENÍ OBLASTI-12CS

Následující složka vykazuje silné kognitohazardní nebezpečí.

Před shlédnutím této složky je doporučeno podstoupit patřičný anti-kognitohazardní výcvik.
UPOZORNĚNÍ OD ADMINISTRACE ZÁZNAMŮ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI (RAISA)

Dokument, jenž po této zprávě následuje, je momentálně upravován. Berte tedy prosím v potaz, že informace v tomto dokumentu mohou být zavádějící, zastaralé či nekompletní. Pokud naleznete zavádějící informaci, můžete kontaktovat momentálního správce projektu.

— Dr. Konstantin Hrabal, zastupitel RAISA


Objekt#: 019-CS
Úroveň1
Zadržovací Třída:
keter
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
vlam
Třída Ohrožení:
kritické

Varování

A9Rn1ly.png; qIbCuxa.png;
Varování před Kognitohazardy Varování před Infohazardy

header.gif

Fotografie SCP-019-CS po jeho počátečním zadržení.

Speciální Zadržovací Procedury: O SCP-019-CS musí být veřejně známo, že nemá jméno. SCP-019-CS nemělo, nemá a nikdy mít jméno nebude. Výzkum SCP-019-CS se nikdy nesmí týkat jeho jména. SCP-019-CS nesmí být dotazováno na citlivé informace, především na ty týkající se jeho jména. Několik zakázaných otázek je vypsáno v následujících řádcích:

 • "Jak se jmenuješ?"
 • "Jaké je tvé jméno?"
 • "Jak ti říkají?"
 • "A co kamarádi?"
 • "Máš vůbec jméno?"
 • "Odkud pocházíš?" či "Jakého roku jsi maturoval?"

Zaměstnancům, kteří se zajímají o jméno SCP-019-CS, musí být podána amnestika Třídy A a následně jim musí být odebrán přístup ke složce projektu SCP-019-CS. K projektu SCP-019-CS mohou být přiřazeni pouze výzkumníci kognitivní odolnosti 10 a vyšší. Veškeré rozhovory s SCP-019-CS musí být schváleny jednohlasným rozhodnutím Rady ČROD.

SCP-019-CS je zadrženo v hermeticky uzavřené kóji v izolované části výzkumného křídla Oblasti-12CS. Personál, pracující s SCP-019-CS musí být taktéž izolován ve výše zmíněné izolované části. Tato izolace nesmí být nijak porušena vzhledem k očividným kognitohazardním efektům. Veškerému personálu je dovoleno si zobrazit tento dokument1.

Popis: SCP-019-CS je mužský humanoid silně připomínající Homo sapiens sapiens, odpovídající věku 18 let. Zjistilo se, že SCP-019-CS nikdy nestárne, ani mentálně, ani fyzicky (nebyl zaznamenán žádný přírůstek vlasů, psychologické změny či jiné, běžné změny v chování). Subjekty, k jimž SCP-019-CS promluvilo, popsali osobnost a hlas SCP-019-CS jako přehnaně formální, nebo přiměřené jeho věku, vzhledem k jeho neměnícímu se anomálnímu věku. Také bylo zpozorováno, že se SCP-019-CS často baví samo se sebou, z blíže neznámých důvodů. Pár výzkumníků dokonce potvrdilo, že slyší i ženské hlasy, vycházející z úst SCP-019-CS.

Původ SCP-019-CS je neznámý, ale předpokládá se, že pochází z hustého hvozdu, kde obyvatelé nemají označení, a to i přes fakt, že se dosud žádný ze subjektů poslaných do nepojmenovanných hájů s druhem podobným SCP-019-CS nesetkal. Kvůli tomuto možnému původu je veškerá interakce se subjektem silně nebezpečná pro psychické i fyzické zdraví ovlivněného, což komplikuje jeho výzkum. Také byl jednohlasným příkazem Rady O5 ustanoven zákaz výzkumu původu SCP-019-CS či jeho jména.

Největší prioritu má hledání veškerých možných spojitostí s obyvateli zakázaného lesa.

Dosud nebyl objeven primární efekt SCP-019-CS, kvůli nařízením ohledně testování s SCP-019-CS. Jediný zdroj informací2 naznačuje, že SCP-019-CS nemělo, nemá a nikdy nebude mít jméno. Personálu není dovoleno tyto informace nijak vyvracet3.

SCP-019-CS bylo objeveno data nepochytitelného pro lidskou mysl poblíž neznámého edukačního zařízení těsně po důležité součásti školského života. SCP-019-CS bylo tehdy oblečené do smokingu, což se do dnešního data nezměnilo. Předpokládá se, že poblíž místa objevení SCP-019-CS je bývalý vstup do neprobádaných končin, avšak tato informace nebyla nikdy potvrzena, vzhledem k negativním výsledkům kantova měřiče.


Dodatek 019-CS.1

Co to děláte?


Dne irelevantního ke zbytku informací byl schválen rozhovor s SCP-019-CS příkazem ze shora. Přepis rozhovoru naleznete níže.

Přepis Rozhovoru s SCP-019-CS

Úvod: Rozhovor byl zprostředkován v odhlučněné místnosti bez dozorčího okna, kvůli možnému nebezpečí pozorujícího personálu.

Dotazující: Doktor, který právě vystudoval

Dotazovaný: SCP-019-CS


[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Doktor, který právě vystudoval: Dobrý den, SCP-019-CS.

SCP-019-CS: [Nesrozumitelné mumlání]4

Doktor, který právě vystudoval: Dobrá… Můžu vám položit pár otázek, týkajících se vašeho momentálního stavu?

SCP-019-CS: A proč momentálního? (SCP-019-CS při svém výroku zvedalo a snižovalo hlas)

Doktor, který právě vystudoval: (Odkašle si) Takže, první otázka. Proč nemluvíte jednotným hlasem? Stále snižujete a zvyšujete svůj hlas, jako kdyby jste mluvil i za někoho jiného.

SCP-019-CS: (SCP-019-CS si opět mluví samo pro sebe, ale tentokrát byly slyšeny útržky z výroku, jako jsou třeba "Mám mu to říct?" nebo "Ano, náš velký řečníku".)

Doktor, který právě vystudoval: Prosím, odpovězte na mnou položenou otázku.

SCP-019-CS: Já nevím, o čem to tu mluvíte. (SCP-019-CS ustálí svůj hlas do mírně hlubokého mužského hlasu)

Doktor, který právě vystudoval: Ještě před chvílí jste mluvil jinak. Můžu znát důvod, studente?

SCP-019-CS: Ke komu to přesně mluvíte?

(Dotazující je viditelně zmatený.)

SCP-019-CS: Chci říct, (SCP-019-CS začne z nějakého neznámého důvodu mluvit silně ženským hlasem) nejsem snad jediná, která tady právě vystudovala, že, mladší výzkumníku?

Doktor, který právě vystudoval: (Dotazující znervózní) Půjdeme radši k další otázce. Máte nějaké mentální poruchy osobnosti? Často mluvíte (Pauza) sama se sebou. Omlouvám se, pokud jsem vás tímto nějakým způsobem urazil.

SCP-019-CS: (SCP-019-CS změní svůj hlas na původní, mužský hlas) Já jsem nikdy žádné poruchy osobnosti, jak tomu vy profesoři říkáte, neměl. Pouze mluvím za svou třídu.

Doktor, který právě vystudoval: Třídu?

SCP-019-CS: (SCP-019-CS opět hovoří ženským hlasem) Och ano, za naši třídu. Přece jen, maturanti musí mít svůj hlas ve školské radě, no ne?

Doktor, který právě vystudoval: (Dotazující se začne na své židli kymácet) Omlouvám se, je mi trochu nevolno. Můžu si odskočit na toaletu?

SCP-019-CS: Ach ano. První dveře napravo, hned vedle skřínky mé přítelkyně. Určitě ji znáte. Mikádo, černé vlas-

(SCP-019-CS je přerušeno hlasitým výkřikem Dotazujícího.)

SCP-019-CS: Kriste! Nechcete od nás pomoct? Štěpáne, Filipe, Nelo! Pojďte mu pomoct!

(Dotazující se svalí na zem a chytá se za uši. SCP-019-CS vstává ze židle a dává mu první pomoc. Kamera se z technických důvodů vypne a zase se zapne o pár minut později. Tělo Dotazujícího se již v místnosti nenachází. SCP-019-CS stojí vzpřímeně u dveří z místnosti.)

[KONEC ZÁZNAMU]


Doslov: Dotazující nebyl do dnešního data nalezen. Spekuluje se o jeho přesunu do dalekých končin.


1.
Mou, tvou a jeho vůli, (7)
Předává jen on, kvůli (7)
Jeho postavení v Radě, (9)
Všemohoucí a vševidoucí. (9)

2.
To jen on vládne škole, (7)
To jen on mluví k vládě, (8)
To proto nás všude znají, (8)
To proto jsme tak oblíbení. (9)

3.
Teď nám ho však někde drží, (8)
My mu ale zachráníme kůži. (10)
On je již rozvrací v nitru, (9)
My pomůžeme mu z venku. (9)

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License