Kontakt
hodnocení: -1+x

[PŘENOS DAT AKTIVNÍ]

Vysazení probíhá v pořádku. Okolní terén je nerovný, v dálce jsou vidět větší útvary. Začínám průzkum. Odvoz je v pořádku. Postupuji. Očekávám kontakt v blízké době.

Kontakt.

Směruji postup ke hmotné anomálii.

V dálce je vidět nízký rozsáhlý kvádroid. Svým zbarvením ladí s okolním prostředím. Označil bych to jako pasivní maskování.

Začínám jsem se přibližovat.

S každým krokem se to zvětšuje. Postupuji přes nerovný terén. Nechápu jeho účel. Přeci se k tomu a od toho musí nějak pohybovat, takže logicky by měl být co nejvíce hladký. Navíc není dostatečně nepřístupný, aby sloužil jako ochrana.

Směřuji svůj pohyb lehce bokem, abych před přiblížením k oné věci prošel větší část území a prozkoumal okolí.

Za nedlouho objevuji dva paralelně vedené úseky, které směřují k oné věci. Končím nepřímý přístup a pohybuji se po paralelách. Pohyb je znatelně ulehčený, jelikož tyto úseky jsou znatelně upravené. Pravděpodobně jsem nalezl přístupovou cestu.

Čím více se přibližuji, tím více si uvědomuji, že můj prvotní předpoklad nebyl zcela přesný. Onen kvádroid je mnohokrát větší, než jsem původně předpokládal. Hvězda se posunula, což značí, že průzkum zabírá více časových jednotek, než bylo původně plánováno.

Pokračuji dál.

Jsem velmi blízko. Přede mnou je nyní vidět jemná průsvitná plocha. Z větší vzdálenosti nebyla vidět.

Oprava.

Není průsvitná, ale její struktura je jemná a lesklá. Pravděpodobně slouží k odpuzování. Jelikož by pravděpodobně mohla poškodit měkké tkáně.

Pokračuji přes strukturu.

Kontakt.

Začínají se ke mně přibližovat čtyři postavy. Pravděpodobně přišli z onoho velkého objektu.

Jsou u mě.

Vypadají podivně. Mají tři končetiny. Uprostřed horní končetiny mají otvory, které se zvětšují a zmenšují. Pravděpodobně tak činí vědomě. Začínají se rozestupovat kolem mě. Přední končetina vypadá obzvlášť zajímavě. Části blíže středovému bodu těla vypadají jinak než konec a pravděpodobně jsou i z jiného materiálu. Jak otevírají a zavírají svoje otvory, cítím ve vzduchu vibrace. Asi to je nějaký jejich způsob obrany nebo zahánění predátorů. Spodní “chapadla” zdali to tak lze napsat, slouží k pohybu.

Kontakt.

Uviděl jsem záblesk z jedné z předních končetin. Prozatím nechápu okolnosti.

Oprava.

Přední končetina není jedna, ale jsou dvě. Právě jsem viděl, jak ji rozpůlil, aby si jednu přiložil k horní části těla, blízko otvoru.

V dálce vidím další postavy. Něco nesou. Zatím neznám účel.

NOUZE!!!

VÝSAD

EVAKUA

.

.

[PŘENOST PŘERUŠEN]

.

.

.

[PŘÍCHOZÍ ZPRÁVA]
Zápis.
Jsem uvězněn.
Pozor příchozím průzkumníkům
Nepřátelská fauna.
Konec.
[KONEC ZPRÁVY]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License