Záznam Výslechu 022-751
hodnocení: 0+x
blank.png

Veškeré následující výslechy začínají přibližně stejně; subjekt SCP-022-1 je hysterický dokud se ho Nadačnímu personálu nepodaří uklidnit/svázat. Tyto části byly vynechány.

Datum: █ březen, 198█

Dotazovaný: SCP-022-1-2

Dotazující: Dr. ██████

Poznámky: SCP-022-1-2 byl druhý subjekt SCP-022-1, který byl objeven Nadací, první byl okamžitě zničen Nadačními agenty. SCP-022-1-2 je Asiat přibližně starý 54 let. Jeho hruď byla sešita, toto naznačuje provedenou pitvu.

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]
Dr. ██████: Prosím identifikujte se.
SCP-022-1-2: Jmenuji…jmenuji se John █████████. Co se…co se to sakra děje?
Dr. ██████: To se snažíme zjistit, Johne. Jak jste se dostal do tohoto…stavu?
SCP-022-1-2: Já…já nevím. Jel jsem autem…vracel jsem se od…to je jedno. Řídil jsem a potom jsem se vyboural.
Dr. ██████: Co se stalo poté?
SCP-022-1-2: Nic! Probudil jsem se tady! Prosím…tohle musí být [nesrozumitelné].
Dr. ██████: Takže si pamatujete, že jste měl autonehodu a poté jste se probudil v márnici? Víte jak jste se sem dostal?
SCP-022-1-2: Já jsem se sem nedostal! Pochopte to už! Tohle nejsem já! Já nejsem já!
Dr. ██████: Co myslíte tím, že "vy nejste vy"?
Po tomto bylo SCP-022-1-2 značně rozrušené a muselo být svázáno. Toto vyžadovalo šest agentů vzhledem ke zvětšené síle spojené se subjekty SCP-022-1. Po jisté době se SCP-022-1-2 uklidnilo a výslech pokračoval.
Dr. ██████: Takže, vysvětlíte prosím, co jste tím myslel?
SCP-022-1-2: Tohle. Nejsem. Já. Viděl jsem svůj odraz na tý oceli. Já nejsem nějakej starej asijskej píčus. Tohle nejsem já!
[KONEC ZÁZNAMU]

V tuto chvíli začalo SCP-022-1-2 mlátit svou hlavu o zeď. Poté co bylo dostatečně svázáno začalo nesrozumitelně křičet pod dobu několika hodin. Po dobu dalších šesti dnů usilovalo o útěk a nejspíše nebylo schopné mluvit, než se přestalo pohybovat. Během této doby se rozkládalo normální rychlostí. Prohlídky těla po tomto výslechu nepotvrdily příčinu úmrtí, protože byla většina orgánů odstraněna. Jediné zranění, které nebylo způsobeno pitvou byla poškozená průdušnice.

Datum: █ březen, 198█

Dotazovaný: SCP-022-1-5

Dotazující: Dr. ██████

Poznámky: SCP-022-1-5 ožilo krátce poté co D-5619 vstoupilo do SCP-022 a zmizelo. SCP-022-1-5 mělo tělo přibližně 12 let staré holčičky, které chyběla pravá ruka a velká část torza. Po incidentu s SCP-022-1-3 byly všechny subjekty okamžitě svázány před vystavením cennému personálu, SCP-022-1-5 nebylo výjimkou.

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]
Dr. ██████: Prosím identifikujte se.
SCP-022-1-5: Co jste mi to vy bastardi udělali?
Dr. ██████: Prosím řekněte vaše jméno.
SCP-022-1-5: Co jste mi to kurva udělali?!
Dr. ██████: Nic jsme vám neudělali, prosím, řekněte vaše jméno.
SCP-022-1-5: Ty kurva víš kdo jsem!
Dr. ██████: Osvěž mi, prosím, paměť.
SCP-022-1-5: Já jsem ten pokusnej králík, kterýho jste právě zkurvili. Neříkej mi že jsi na mě zapomněl Dr. Zmrde.
Dr. ██████: …ty jsi D-5619?
SCP-022-1-5: Před vámi. A pro tvojí informaci, hajzle, jmenuji se [VYMAZÁNO]! Teď mě proměň zpátky ty kupo sraček! Proměň mě kurva zpátky!
[KONEC ZÁZNAMU]

Po tomto se Dr. ██████ zeptal SCP-022-1-5 na několik otázek, aby potvrdil jeho identitu. I přesto, že identita D-5619 byla potvrzena, nebyly získány jakékoliv užitečné informace od SCP-022-1-5. Bylo zadrženo v cele po dobu dvou dní, dokud "nezemřelo". Po třech týdnech "ožilo" tělo D-5619 jako SCP-022-1-7. Během výslechu SCP-022-1-7 tvrdilo, že je 89 let stará žena.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License