SCP-3002-3

V Po, 8. srp, 2016 v 8:49 dop, O5-2 (o5_2@foundation.scp) napsal:

R.

Vypadá to, že to není vedlejší efekt, jak si Veles původně myslel. Specificky se zaměřuje na lidi se znalostmi o Lethe. Poslal jsem rrh aby se postarali o všechen personál na projektu a všechno co zbylo v Oblasti-E, ale nestihli tam toho moc udělat.

E. Perun
Rada O5
o5_2@foundation.scp


Dokument vytvořil: Doktor Darryl Loyd
Datum: 04-08-2016

VAROVÁNÍ: Následující dokument obsahuje infohazard Třídy X (Extrémní Nebezpečí). Nařízeny procedury memetické ochrany. Pro personál s dostatečným povolením bylo po dokumentu náhodně rozmístěno několik memetických ochran. Pokus o přístup k tomuto dokumentu bez potřebného povolení bude mít za následek anti-memetické potlačení. Seed: lsP28sZuj3iii2

Objekt #: SCP-3002

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Jakýkoliv text obsahující SCP-3002 kromě oficiální SCP dokumentace musí být zničen. Přístup k dokumentům SCP-3002 je povolen pouze personálu s bezpečnostním povolením 4/3002 nebo vyšším. Přepsání administrátorem bylo zakázáno s výjimkou Rady O5 a současného ředitele Administrace Záznamů A Informační Bezpečnosti (RAISA).

Procedura Veselka byla aktualizována, aby zahrnovala memetický spouštěč, který může být použit pro identifikaci nakažených. Při nalezení nakažené osoby musí být na dálku podána sedativa pomocí uspávací pušky a dotyčný musí být zadržen nebo terminován. V závislosti na jeho důležitosti nebo výjimečnosti může být zasažený chirurgicky amnestikován.

Pokud byly zasaženy všechny vzpomínky (Nebo dost velká část na to, aby zabránila normální funkci po operaci), bude zasažený terminován podle standardních nadačních protokolů pro zakrytí jejich smrti. Všechen nadační personál s úrovní pověření 3 a vyšší se považuje za důležité osoby. Chirurgické odstranění vzpomínek se prokázalo jako jediný spolehlivý způsob jak ze subjektu odstranit SCP-3002. Farmaceutická a aerosolová amnestika se ukázala jako neefektivní ve všech případech od ██/██/2016.

Jakékoliv tiskové společnosti nebo webové stránky aktivně vytvářející obsah s výskytem SCP-3002 musí být zrušeny a jejich vlastníci terminováni. Všechen vytvořený obsah musí být zničen. Žádné testování nebo rozhovory nesmí být provedeny bez výslovného povolení momentálního vedoucího projektu.1

Popis: SCP-3002 je nakažlivá memetická entita Třídy X s rozsáhlým efektem na vzpomínky zasažených subjektů. Anomálie může odstranit, změnit nebo nahradit jakékoliv existující vzpomínky subjektu, nebo vytvořit nové vzpomínky nezaložené na skutečných zkušenostech subjektu. SCP-3002 ovlivňuje jak deklarativní2, tak implicitní3 vzpomínky. Ovlivněné subjekty vnímají upravené vzpomínky jako své vlastní. SCP-3002 je tak schopno ovlivnit chování a osobnost člověka.

Původně se věřilo, že metoda přenosu SCP-3002 je slovní vyjádření specifické vzpomínky (Zahrnující procházku v lese v dětství, hádku s kamarádem a imigrantku jménem Lily Veselka). Později bylo zjištěno, že jakákoliv komunikace ohledně jakékoliv vzpomínky se subjektem ovlivněným SCP-3002 může vést k infekci. Tato komunikace může být jakákoliv forma textu, řeči, elektronické komunikace, matematických vzorců nebo myšlenek.4

I když přenos nemusí vždy mít formu vzpomínky s "Lily Veselkou", ovlivnění jedinci si většinou v nesouvisejících vzpomínkách vybavují humanoidní ženu stejného jména. Tato entita (označena SCP-3002-1) je popisována jako chudokrevně vypadající, s extrémně bledými blond vlasy a jako kamarádka z dětství, původem z Východní Evropy. V ovlivněných vzpomínkách se SCP-3002-1 často přibližuje k subjektům a ptá se jich na otázky ohledně sebe a nespecifikovaného projektu, jako například "Co všechno o mě víš" nebo "Už si dokončil projekt?".

SCP-3002 se vyhýbá zadržení svým extrémně přizpůsobivým chováním. Kvůli tomuto chování vznikly teorie o tom, že SCP-3002 nebo SCP-3002-1 je inteligentní. Epidemiologické studie ukazují, že se zaměřuje především na osoby vytvářející velké množství informací, nebo na osoby provádějící rozsáhlý zeměpisný nebo historický výzkum ohledně Slovanských nebo východoevropských zemí.

SCP-3002 bylo původně objeveno v roce 2014, když si vězeňská psycholožka všimla velkého množství vězňů s extrémně podobnou vzpomínkou ohledně specifického dne v jejich dětství. Při prvotním zadržení se věřilo, že jde o prostou sdílenou vzpomínku, ale další výzkum ukázal efekty nepřítomné nebo nezaznamenané při prvním zadržení. Díky tehdy neznámým efektům SCP-3002 je pravděpodobné, že většina vězeňského personálu byla kontaminována anomálií, a nevědomě se jí snaží rozšířit. Přestože zatím nejsou přesná data, odhaduje se, že většina středozápadu USA byla vystavena SCP-3002.

Dodatek 3002-4: Zhruba 4 měsíce po Rozhovoru 3002-3, Důstojník RAISA Whitley ztratil kontrolu nad svým vozidlem na dovolené naplánované po rozhovoru. Přestože nebyla fatální, Důstojník Whitley utrpěl vážná poranění páteře. Důstojník RAISA , který původně mluvil s Whitleym ohledně nehody si všiml jeho neobvyklého chování a spojil ho se známými účinky SCP-3002. Doktor Loyd byl následně poslán, aby s Whitleym udělal rozhovor.

<Začátek Záznamu>

Dr. Loyd vstoupí do pokoje Důstojníka Whitleyho ve zdravotní Oblasti-923 a aktivuje memetickou ochranu součástí Projektu Veselka.

Whitley: Doktor Loyd, Moc rád vás zase vidím.

Dr. Loyd: Já vás také, Whitley. Starají se tu o vás dobře? Je to tu pohodlné? Je jídlo v pořádku?

Whitley:Ano, ano a radši o tom ani nebudu mluvit.

Dr. Loyd: (Loyd dá ruce k sobě) Takže, Jen mi říkal, že jste se cítil trochu zvláštně, co se týká vaší… (Loyd ukáže na jeho hlavu.)

Whitley: Co já vím tak ne.

Dr. Loyd: Dobře, no, takže pamatujete si, jak jste před pár týdny mluvil s Vanderblitem o Lily, ehm, SCP-3002.

Whitley: Omlouvám se, od té nehody nemám úplně spolehlivou paměť.

Dr. Loyd: Vzpomínáte si, někdy v minulosti nebo dětství, na nějaké děvče jménem Lily Veselka? Zamyslete se. Někdy může být těžké si na ni vzpomenout.

Whitley: Na nikoho takového si nepamatuji

Dr. Loyd: (Povzdychne si) Dobře, přesuňme se tedy k tématu. Vaše nedávné jednání bylo zvláštní, neobvyklé. Co jste v poslední době dělal? Proč jste odjel na dovolenou?

Whitley: Poslední dobou jsem měl nutkání udělat nějaký výzkum na určité téma. Hlavně ve složkách Nadace.

Dr. Loyd: Choval jste se jakýmkoliv způsobem podle toho nutkání? Whitley, potřebuji to vědět.

Whitley: Negativní. Rozpoznal jsem možnou přítomnost škodlivého memu a podstoupil příslušná opatření k jeho odstranění.

Dr. Loyd: (Zamračí se) To je všechno?

Whitley: Ne, po odstranění hrozby jsem ten výzkum provedl ze své vlastní vůle, ze zvědavosti. Našel jsem několik zmínek o entitách podobných SCP-3002 a jistém projektu jménem Lethe.
Dr. Loyd: Ano, ale co přesně jste našel? Whitley, nemám celý den, co jste se dozvěděl o Lily?

Whitley: Raději bych o tom nemluvil. I když záznam z bezpečnostních kamer ukazuje neco jiného, moje srážka nebyla nehoda. Ze silnice mě najednou shodila tři spolupracující vozidla.

Dr. Loyd: Důstojníku Whitley, tohle je vaše poslední šance mi to říct. Mám domněním, že jste kontaminován SCP-3002 a neposkytujete mi všechny informace, aby jste narušil výzkum.

Whitley: Doktore Loyde, nemyslím si, že vám v tomhle mohu věřit. Omlouvám se, ale nepřeji si v tomhle rozhovoru pokračovat. (Whitley neodpovídal na žádné další otázky)

<Konec Záznamu>

Bylo zjištěno, že Důstojník RAISA Whitley byl infikován SCP-3002 už při jeho rozhovoru s Dr. Vanderblitem. Kvůli Whitleyho narušení a nebezpečí Nadaci a SCP-3002 byla doporučena terminace. Terminace byla vykonána ██/██/2016 pomocí smrtící injekce.

Záznam Průzkumu 3002-5: Na základě informací extrahovaných z [VYMAZÁNO] byl vyslán průzkumný tým do Užanského Národního Parku na západním kraji Ukrajiny. Agenti objevili rozpadlou, podzemní výzkumnou oblast, která vypadala opuštěná od roku 2013. Dokumenty a označení naznačovaly propojení s Nadací. Žádný záznam o této oblasti neexistuje v ukrajinských nebo nadačních záznamech.

I přes stav zařízení naznačující opuštění před dlouhou dobou zde byly důkazy nedávné aktivity. Většina papírů a dokumentů byla spálena a několik počítačů bylo nalezeno s odstraněnou pamětí a úložištěm. Jeden ze spalovačů v zařízení byl aktivován před příchodem agentů. Popel uvnitř byl později analyzován a bylo potvrzeno, že obsahuje zbytky lidské DNA shodující se s SCP-███.

Při průzkumu zařízení byla nalezena místnost s několika hromadami spálených dokumentů. Jeden z nich byl po chemickém ošetření čitelný.

Velesi,

Nemyslím si, že další práce na projektu Lethe je produktivní využití našich zdrojů. I když je Lethe neocenitelný prostředek k odvrácení scénářů typu Rozbité Opony, projekt založený na jediné anomálii jí vystavuje až moc velkému stresu. Ukazuje čím dál tím méně motorických a kognitivních schopností, což může být důsledek invazivních nástrojů používaných při proceduře. Například si už ani nepamatuje nebo neodpovídá na svoje jméno a předchozí označení.

Kromě toho je čím dál tím méně ochotná spolupracovat s techniky, dokonce se sebepožkozuje aby se vyhnula procedurám. Momentálně je pod neustálým dozorem, protože se před pár dny pokusila o sebevraždu. Nejsme si úplně jisti jak se jí to povedlo, ale asi u jídla ukradla příborový nůž a během pár týdnů ho naostřila.

Dříve jsme se pokoušeli zabránit takovým emocionálním úzkostem tím, že jsme ji nechali věnovat se zájmových aktivitám, které měla ráda před zadržením, jako fotografování nebo čtení.

I přes to všechno věřím, že ovladatelná mysl ovlivňující nebo amnestická anomálie působící na velké množství lidí naráz je praktická pro případ scénáře typu Rozbité Opony, takže by bylo dobré v této oblasti pokračovat ve výzkumu. Jak už víme, memetický spouštěč co používá Lethe je přítomný ve většině populace, možná by jsme ho mohli upravit pro větší kontrolu nad jejich vzpomínkami, místo toho aby fungoval jako kotvící bod pro náš subjekt. Protože jsme spouštěč zahrnuli ve skenech nervového archetypu z Yellowstonu, procedura co nezávisí na lidském subjektu by nám umožnila využití neomezené délkou života momentálního subjektu.

- Perun

Agenti v zařízení objevili operační sál s vybavením pro invazivní operace mozku. Lékařské dokumenty a pouta nalezena v operačním sále ukazují, že subjekt nebo subjekty byly během procedur při vědomí. Vybavení ukazuje známky opotřebení z častého používání.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License