Flops Header Source

STÁTI

Tuten šablon jest používati jen SCP Wiki.

PROSITI NECHATI TUTEN STRÁNKA
BEZ POVOLENIE ZŘIEDITELE


ČÍSLO OBJEKTU:SCP-{$item} ÚROVEŇ {$level}/{$item}
TŘÍDA ZADRŽENÍ:{$containment} {$security}

TŘÍDA NARUŠENÍ: {$disruption}

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License